Acord-cadru de servicii de evaluare a cererilor de finantare depuse pe Axele 1-10, în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Est

BENEFICIAR   

Agentia pentru Dezvoltare Regiunea Nord-Est

DATA  INCEPERII

20 Aprilie 2017

STADIU PROIECT

Finalizat

SURSA FINANTARE

Fonduri UE

VALOAREA INVESTITIILOR

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

sprijinirea ADR Nord – Est in calitate de Organism Intermediar în gestionarea corespunzătoare a fondurilor alocate prin POR 2014 – 2020, prin finanţarea unor proiecte care răspund obiectivelor POR.

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectul contractului:

  • Evaluarea din punct de vedere tehnic şi financiar a cererilor de finanţare pentru proiecte depuse în cadrul Axelor prioritare ale POR 2014 – 2020 şi documentaţiile tehnice aferente;

  • Emiterea de opinii in cadrul procesului de solutionare a contestatiilor formulate de solicitantii de finantare si emiterea de puncte de vedere de specialitate la solicitarea expresă a AM POR/OI POR.  

Proiectul acopera regiunea de nord – est a României (respectiv judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui), precum si cele 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța).