Consultanta pentru elaborarea documentatiei necesare in vederea delegarii gestiunii Serviciului public de salubrizare pentru sectorul 5 al Municipiului Bucuresti (activitati de salubrizare menajera si servicii de iarna, fara celelalte activitati precizate de Legea nr.10/2006, republicata)

BENEFICIAR   

 Municipiului Bucuresti Primaria Sector 5

DATA INCEPERII   

August 2015

STADIU PROIECT   

Finalizat in Decembrie 2016

SURSA DE FINANTARE   

 Buget local

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Elaborarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public in sectorul 5 al Municipiului Bucuresti

Activitatile prestate in cadrul acestui contract au fost:

  • Elaborarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public in sectorul 5 al Municipiului Bucuresti

  • Elaborarea Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de achizitie publica in vederea delegarii serviciului public de salubrizare in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti

  • Elaborarea Contractului -cadru pentru delegarea Serviciului public de salubrizare pentru Sectorul 5 a Municipiului Bucuresti

  • Elaborarea Criteriilor minime de selectie pentru delegarea Serviciului public de salubrizare in Sectorul 5

  • Elaborarea Rapoartelor administrative.