Elaborarea studiului de oportunitate privind serviciul public de salubrizare din sectorul 2 si elaborarea documentatiilor de achizitie in vederea organizarii si derularii procedurii de delegare a gestiunii acestui serviciu

BENEFICIAR   

Municipiului Bucuresti Primaria Sector 2

DATA INCEPERII   

Aprilie 2020

STADIU PROIECT   

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE   

Buget local

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Elaborarea studiului de oportunitate si a documentelor de achizitie in vederea derularii procedurii de delegare a gestiunii acestui serviciu

Activităţile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

  • colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

  • sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare colectate separate în staţiile de sortare;

  • colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

  • măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

  • curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

  • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.