Execuţia întregii documentaţii tehnico-economice, comercială-juridică aferente Aplicaţiei de finanţare din fonduri UE (prin POS Mediu şi Fonduri coeziune) ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vaslui”

BENEFICIAR   

 S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui

DATA ÎNCEPERII

Iulie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat în Decembrie 2012

SURSA DE FINANȚARE

Fondul de Coeziune POS Mediu 2007-2013

VALOAREA INVESTIȚIILOR

100.000.000 euro

Obiectivul general al acestui proiect a fost îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi de mediu prin îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată asigurând serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată şi, în acelaşi timp, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor asumate de România, prin Tratatul de Aderare, cu privire la protecţia mediului. 

Tadeco Consulting a oferit sprijin Beneficiarului pentru întocmirea Cererii de finanţare şi a tuturor documentaţiilor aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vaslui”, în vederea obţinerii finanţării din fonduri structurale, în cadrul POS Mediu Axa 1.