Executia intregii documentatii tehnico-economice, comercial juridică aferente Aplicatiei de finantare din fonduri UE (prin POS Mediu si Fonduri coeziune) – Extinderea şi reabilitarea infrastructuri de apă şi apă uzată în judeţul Vaslui in conformitate cu reglementarile legale interne in vigoare si reglementarile externe in materie (VS-CS-1)

BENEFICIAR   

 S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui

DATA INCEPERII

Iulie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat in Decembrie 2012

SURSA DE FINANTARE

Finantat din Fondul de Coeziune POS Mediu 2007-2013

VALOAREA INVESTITIILOR

100.000.000 euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Imbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu prin îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată asigurând serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată şi, în acelaşi timp, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor asumate de România, prin Tratatul de Aderare, cu privire la protecţia mediului. 

Scopul proiectului a fost intocmirea Cererii de finantare si a tuturor documentatiilor aferente proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul Vaslui”, in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale, in cadrul POS Mediu Axa 1.