Servicii de asistenta tehnica pentru elaborarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor din judetul Tulcea si derulare procedura SEA

BENEFICIAR   

Consiliul Judeţean Tulcea

DATA INCEPERII   

Iulie 2020

STADIU PROIECT   

Finalizat

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri europene

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă stabilirea cadrului general pentru asigurarea unui sistem durabil de gestiune a deseurilor, la nivel judetean, pentru a contribui la indeplinirea obiectivelor si tintelor specifice stabilite prin legislatia privind deseurile. 

REZULTATE PROIECT

  • Realizarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor si a planului judetean de prevenire a generarii deseurilor

  • Parcurgerea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA) daca APM Tulcea va considera necesar.

  • Derularea a doua campanii de determinare a compozitiei deseurilor menajere si asimilabile conform standardului SR 13493 :2004 caracterizarea deseurilor.

PJGD va servi drept baza pentru:

  • Definirea obiectivelor si tintelor pentru urmatoarea perioada de planificare in conformitate cu obiectivele si tintele Planului National de Gestionare a Deseurilor in vigoare

  • Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deseurilor municipale la nivel judetean

  • Stabilirea necesarului de investitii si a politicii in domeniul gestionarii deseurilor, pentru realizarea si sustinerea sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel judetean

  • Obtinerea finantarilor pentru proiectul de profil.