Servicii de consultanta pentru actualizarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Dolj 2019-2025 (PJGD Dolj)

BENEFICIAR   

Consiliul Judeţean Dolj

DATA INCEPERII   

Aprilie 2019 

STADIU PROIECT   

Finalizat in Decembrie 2019 

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri europene

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă stabilirea cadrului general pentru asigurarea unui sistem durabil de gestiune a deseurilor, la nivel judetean, pentru a contribui la indeplinirea obiectivelor si tintelor specifice stabilite prin legislatia privind deseurile. 

REZULTATE PROIECT

  • Elaborarea versiunii inițiale a PJGD.

  • Elaborarea studiului de oportunitate pentru investiii in domeniul gestionarii deseurilor menajere in judetul Dolj

  • Elaborarea versiunii finale a PJGD (versiune aprobata)

PJGD va servi drept baza pentru:

  • Stabilirea necesarului de investitii si a politicii in domeniul gestionarii deseurilor;

  • Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru investitii in domeniul gestionarii deseurilor menajere injudetul Dolj;

  • Obtinerea finantarilor pentru proiectele de profil.