Servicii de consultanta pentru proiectul “Supervizarea lucrarilor de proiectare si executie a Masurii Suplimentare privind Alimentarea cu apa si canalizare in Cahul” – Republica Moldova

BENEFICIAR   

Apa Canal Cahul

DATA INCEPERII

Iulie 2019

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE

Finantat din Fonduri UE

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a infrastructurii de alimentare cu apă și apa uzata în orașul Cahul și satele învecinate, asistând în același timp guvernul moldovenesc în îndeplinirea acquis-ului Uniunii Europene pe termen mediu și lung.

In urma implementarii proiectului vor fi atinse urmatoarele obiective: 

  • Imbunatatirea accesului populatiei la serviciile publice locale de alimentare cu apa si canalizare precum si reducerea poluarii apei si protejarea apei subterane din Sudul Moldovei prin îmbunătățirea retelei de canalizăre în orașul Cahul si satele invecinate.

  • Reabilitarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare  

  • Imbunatatirea capacitatii Canal Apă Cahul 

  • Imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei prin minimizarea riscurilor asupra sanatatii si a mediului de trai prin utilizarea eficienta a resurselor naturale