Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Snagov, în perioada 2014 – 2020

BENEFICIAR   

S.C. Apa Canal Ilfov  S.A., Operatorul Regional al serviciilor de apă și apă uzată din județul Ilfov

Pregătirea aplicaţiei de finanţare pentru un proiect nemajor cu o valoare totală a investiţiilor de 49.816.203 s-a realizat în doar 16 luni în perioada August 2021 – Decembrie 2022  fiind implicaţi peste 30 de experţi tehnici, proiectanţi, experţi financiari şi instituţionali.

STADIU PROIECT

Finalizat in Decembrie 2022

SURSA FINANTARE

Fondul European de Dezvoltare Regională / Fondul de Coeziune

În cadrul acestui proiect, echipa TADECO Consulting a sprijinit Operatorul Regional în realizarea documentelor necesare întocmirii cererii de finanțare şi obţinerea fondurilor necesare pentru implementarea proiectului

SCOPUL PROIECTULUI

Asigurarea în condiţii de calitate a apei conform Directivei 98/83/CE pentru o populaţie de 9905 locuitori şi dezvoltarea de sisteme de apă uzată care să asigure condiţii de colectare/ descărcare conform Directivei 91-271/ CE pentru o populaţie de 10255 locuitori echivalenţi.

Investiţiile care se vor derula prin proiect includ extinderea sistemelor de apă şi canalizare din comună Snagov, investiţii de care vor beneficia locuitorii din satele Snagov, Ghermanesti, Ciofliceni, Vlădiceasca şi Tancabesti.

Prin implementarea acestui proiect populaţia va beneficia:

În sectorul de apă, investiţii în valoare de 24.771.099 EURO, ce cuprind:

 • Surse noi de apă: 2 surse de apă alcătuite din 9 foraje de mare adâncime

 • Conducte de aducţiune: 3,78 km

 • Staţii de tratare: 2 buc

 • Rezervoare de înmagazinare noi: 4 buc

 • Staţii de pompare apă potabilă: 7 buc

 • Reţele de distribuţie: 33,52 km

 • Branşamente de apă pentru consumatori: 2.928 buc 

În sectorul de apă uzată, investiţii în valoare de 25.045.104 euro ce cuprind:

 • Reţele de canalizare: 33,76 km

 • Racorduri la canalizare pentru utilizatori: 3.454 buc

 • Staţii de pompare apă uzată: 22 buc din care 19 buc sunt noi iar 3 reabilitate

 • Conducte de refulare: 20,20 km din care 10,8 km reprezintă extinderi şi 9,4 km reprezintă reabilitare