Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerările Afumaţi şi Găneasa, în perioada 2014 – 2020

BENEFICIAR   

S.C. Apa Canal Ilfov  S.A., Operatorul Regional al serviciilor de apă și apă uzată din județul Ilfov

Pregătirea aplicaţiei de finanţare pentru un proiect nemajor cu o valoare totală a investiţiilor de 49.841.822 euro s-a realizat în doar 16 luni în perioada august 2021 – Decembrie 2022  fiind implicaţi peste 20 de experţi tehnici, proiectanţi, experţi financiair şi instituţionali.

STADIU PROIECT

Finalizat in Decembrie 2022

SURSA FINANTARE

Fondul European de Dezvoltare Regională / Fondul de Coeziune

În cadrul acestui proiect, echipa TADECO Consulting a sprijinit Operatorul Regional în realizarea documentelor necesare întocmirii cererii de finanțare şi obţinerea fondurilor necesare pentru implementarea proiectului.

SCOPUL PROIECTULUI

Asigurarea în condiţii de calitate a apei conform Directivei 98/83/CE pentru o populaţie de 16251 locuitori şi dezvoltarea de sisteme de apă uzată care să asigure condiţii de colectare/ descărcare conform Directivei 91-271/ CE pentru o populaţie de 11733 locuitori echivalenţi.

Investiţiile care se vor derula prin proiect includ extinderea sistemelor de apă şi canalizare din comunele Afumaţi şi Găneasa, investiţii de care vor beneficia locuitorii din satele Afumaţi, Găneasa, Moara Domnească şi Cozieni.

Prin implementarea acestui proiect populaţia va beneficia:

În sectorul de apă de investiţii în valoare de 17.274.289 euro ce cuprind:

 • Surse de apă: 8 foraje noi de medie adâncime şi reabilitarea celor 7 

 • Conducte de aducţiune: 9,8 km din care 8 km reprezintă extindere iar 1.8 reprezintă reabilitare

 • Staţii de tratare: 2 buc noi

 • Rezervoare de înmagazinare noi: 6 buc din care 3 buc sunt rezervoare noi iar 3 buc sunt reabilitate

 • Staţii de pompare apă potabilă: 7 buc din care 5 buc sunt noi iar 2 sunt reabilitate

 • Reţele de distribuţie: 11,71 km

 • Branşamente de apă pentru consumatori: 631 buc 

În sectorul de apă uzată de investiţii în valoare de 32.567.533 euro ce cuprind:

 • Reţele de canalizare: 32,33 km

 • Colectoare de canalizare: 0,4 km

 • Racorduri la canalizare pentru utilizatori: 3.080 buc din care 1.924 buc reprezintă locuitori nou conectaţi iar 1.156 buc reprezintă racorduri la conductele existente 

 • Staţii de pompare apă uzată: 18 buc din care 17 buc sunt noi iar 1 reabilitată

 • Conducte de refulare: 19.1 km din care 18,7 km reprezintă extinderi şi 0,4 km reprezintă reabilitare