Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Bistriţa Năsăud, în perioada 2014-2020

BENEFICIAR   

S.C. AQUABIS S.A.

DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII

29 Ianuarie 2024

STADIU PROIECT

În curs de implementare

SURSA FINANTARE

Este asigurată din Fonduri Europene nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020 precum şi din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.

VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

23.160.825 lei fără TVA

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi rurale din judeţul Bistriţa şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.

Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judeţul Bistriţa în zonele urbane şi rurale şi care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetăţenilor din aceste zone şi conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

În cadrul acestui proiect TADECO Consulting asigură următoarele Servicii de Asistenţă Tehnică şi Supervizare:

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului:

  • Asistență tehnică din partea Proiectantului conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;

  • Actualizarea Master Planului în aria de operare în vederea realizării Master Planului județului Bistrița-Năsăud, revizuit;

  • Actualizarea Strategiei privind Managementul apelor uzate industriale în aria de operare;

  • Actualizarea sistemului de Management al pierderilor în rețelele de apă și apă uzată;

  • Organizare evenimente și asigurarea publicității Proiectului;

Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor:

  • Activități privind supervizarea lucrărilor (faza de pre-construcție, faza de construcție, faza de post-construcție).