TADECO Consulting asigură servicii de consultanţă şi inginerie în domenii cu relevanţă pentru protecţia mediului.

Clientela companiei este alcătuită în principal din instituţii publice (ministere şi autorităţi ale administraţiei locale), furnizori de servicii de utilităţi publice (companii de apă şi apă uzată) dar şi bănci de dezvoltare, întreprinderi industriale şi companii private.

Consultanță și IT

TADECO Consulting asigură servicii complete de consultanță pentru domenii de activitate diverse.

Servicii de consultanţă privind organizaţiile şi strategiile:

 • optimizarea proceselor,
 • strategii de dezvoltare,
 • modele organizaţionale

Management de proiect:

 • conducerea proiectelor,
 • managementul riscului,
 • managementul contractelor,
 • evaluarea proiectelor

Managementul infrastructurii:

 • concepte de operare şi întreţinere,
 • managementul activelor,
 • sisteme informaţionale de management,
 • GIS

Consultanță și inginerie:

 • Servicii de consultanţă şi inginerie în domenii cu relevanţă pentru protecţia mediului
 • Servicii de consultanţă, proiectare, asistenţa tehnică, în domeniul liniilor electrice aeriene, subterane şi submarine, antenelor de telecomunicaţii, structurilor metalice

TADECO Consulting este furnizor de servicii de consultanţă, în principal pentru instituţii publice (ministere şi autorităţi ale administraţiei locale), furnizori de servicii de utilităţi publice (companii de apă şi apă uzată), dar şi pentru bănci de dezvoltare, întreprinderi industriale şi companii private.

Energie

În domeniul Liniilor Electrice Aeriene, TADECO Consulting oferă:

Servicii de proiectare pentru alegerea traseului, amplasarea stâlpilor pe profil, calculul static al stâlpilor şi realizarea desenelor conceptuale.

Aceste lucrări se realizează conform tuturor standardelor internaţionale solicitate de clienţii noştri:

 • ASTM, NF, DIN, IEC, ISO – pentru stâlpi
 • ASTM, DIN, BS, ISO – pentru antene
 • IEC, NESC, BS- pentru linii de înaltă tensiune
 • IEC, ASTM – pentru teste

Servicii de consultanţă: studii tehnice, specificaţii tehnice, studii de fezabilitate, programe de testare echipamente, asistenţă tehnică

De asemenea, TADECO deţine un portofoliu impresionant în ceea ce priveşte:

 • Activităţi ştiinţifice
 • Cooperare cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
 • Activităţi în comitetele IEC din România
 • Participări la CIGRE
 • Participări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.

Activitatea este complet computerizată, prin utilizarea de platforme software moderne şi performante ca:

 • PLC-CADD (U.S.A) – pentru proiectarea liniilor
 • TOWER (U.S.A)- pentru calculul static al stâlpilor cu zăbrele
 • SPOLE (U.S.A) – pentru calculul static al stâlpilor turn
 • SAG-SEG (U.S.A)- pentru calculul mecanic al conductoarelor
 • MS OFFICE, MS Project şi AUTOCAD.

Mediu

În domeniul protecţiei mediului, TADECO Consulting oferă o vastă expertiză în domenii, după cum urmează:
Managementul mediului:

 • dezvoltare durabilă,
 • sisteme de management al mediului,
 • planificare strategică,
 • evaluarea cadrului instituţional,
 • dezvoltarea capacităţilor şi consolidare instituţională.

Studii de mediu:

 • evaluarea impactului asupra mediului,
 • audit de mediu.

Gestiunea deşeurilor:

 • Planificare şi dezvoltare: planificare strategică, strategii de gestionare a deşeurilor la nivel naţional/regional/local, planificarea investiţiilor, dezvoltarea capacităţilor, consolidare instituţională.
 • Gestionarea deşeurilor: concepte de gestionare a deşeurilor, reducerea cantităţilor de deşeuri, reciclare, tratare mecanico-biologică, depozitare.

Inginerie:

 • colectarea datelor (studii geotehnice şi hidrogeologice, studii topografice),
 • studii de fezabilitate,
 • proiectare conceptuală şi detaliată,
 • supervizarea lucrărilor.

Sectorul de apă, apă uzată și infrastructură

TADECO Consulting oferă o gamă largă de servicii specializate în cadrul sectorului de apă şi al infrastructurii aferente.

Consultanţă în planificare şi dezvoltare:

 • planificare strategică,
 • gospodărirea şi conservarea resurselor de apă,
 • inginerie hidraulică,
 • planificarea investiţiilor,
 • dezvoltarea capacităţilor şi consolidare instituţională.

Proiectare pentru sisteme de alimentare cu apă:

 • surse de apă brută,
 • tratarea apei,
 • reţele de alimentare cu apă,
 • magistrale de transport pentru apă.

Proiectare sisteme de apă uzată:

 • sisteme de colectare a apelor uzate,
 • epurarea apelor uzate,
 • managementul apelor uzate industriale,
 • gestionarea nămolului.

Inginerie:

 • colectarea datelor (studii geotehnice şi hidrogeologice, studii topografice),
 • modelare hidraulică,
 • studii de fezabilitate,
 • proiectare conceptuală şi detaliată,
 • supervizare