Asistenţă tehnică şi supervizare, inclusiv publicitate pentru “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Tulcea”

BENEFICIAR   

S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

DATA  SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII

16 Ianuarie 2023

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

62 luni

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA FINANTARE

Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE

204.847.249 euro (fără TVA)

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI  DE ASISTENTA TEHNICA

În cadrul contractului de servicii de asistenţă tehnică Tadeco Consulting oferă sprijin calificat pentru implementarea măsurilor care vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă și apă uzată în aria de Proiect, prin asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului, în vederea atingerii obiectivului global și a celor specifice ale POIM, asumate de către Operatorul Regional prin Contractul de Finanțare.

Echipa de proiect este formată din experţi  cu o vastă experienţă şi know-how şi îndeplinesc toate criteriile pentru desfăşurarea la standarde înalte de calitate a tuturor obiectivelor din proiect.

Echipa noastră de experţii oferă sprijin beneficiarului în implementarea activităţilor din contract pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

 • respectarea obiectivelor incluse în Cererea de finanțare și a Studiului de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, cu respectarea termenelor stabilite şi a bugetele alocate;

 • dezvoltarea şi implementarea unui sistem GIS performant şi operaţional pentru rețelele de apă și de canalizare;

 • implementarea unui management eficient al pierderilor de apă în rețeaua de distribuție a apei potabile în aria de operare a OR şi a unui model hidraulic calibrat pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în aria Proiectului;

 • implementarea planului tarifar conform prevederilor din Cererea de finanțare; 

 • actualizarea strategiei de management al apelor uzate industriale descărcate în rețeaua de canalizare;

 • actualizarea managementului nămolurilor și al altor reziduuri la nivel județean;

 • asigurarea tarifelor practicate de OR conform creșterilor stabilite prin Contractul de delegare și prin cerințele Contractului de Finanțare;

 • asigurarea conformării cu cerințele Directivelor 2020/2184 şi 91/271/CEE în aria de proiect

 • asigurarea şi implementarea unei Campanii de publicitate eficientă;

 • finalizarea cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor și perioadei de timp a celor 18 contracte de lucrări, în conformitate cu Decizia de Finanțare, la parametrii și indicatorii aprobați și cu respectarea condițiilor din Contractul de Finanțare;

 • asigurarea unui Plan de investiții prioritar și a unui Master Plan Regional actualizat la sfârșitul Proiectului;

 • monitorizarea corectă a calitatea apei potabile.