Servicii de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A., cod SMIS 155923

BENEFICIAR   

 S.C. EUROAPAVOL S.A.

DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII

21 august 2023

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

34 de luni

STADIU PROIECT

În curs de implementare

SURSA FINANTARE

Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

9.931.717.41 lei (fără TVA)

Obiectivul General al Contractului de asistenţă tehnică: 

În cadrul contractului de servicii de asistenţă tehnică Tadeco Consulting oferă sprijin calificat pentru implementarea măsurilor care vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă și apă uzată în aria de Proiect, prin asigurarea unui management eficient pentru implementarea şi monitorizarea  cu succes a Proiectului, în vederea atingerii obiectivului global și a celor specifice ale POIM, asumate de către Operatorul Regional prin Contractul de Finanțare. 

Proiectul urmareste dispozitiile Programului Operational Infrastructura Mare si se adreseaza urmatoarelor Unitati Administrativ Teritoriale (UAT):

  • Judetul Ilfov: Orasul Voluntari, Comuna 1 Decembrie, Comuna Berceni, Comuna Copaceni, Comuna Darasti, Comuna Ștefăneștii de Jos si Comuna Dascalu;

  • Judetul Ialomita: Comuna Sinesti, Comuna Movilita, Comuna Rosiori, Comuna Barcanesti, Comuna Armasesti si Comuna Jilavele;

  • Judetul Giurgiu: Comuna Buturugeni, Comuna Bulbucata, Comuna Iepuresti, Comuna Letca Noua, Comuna Toporu, Comuna Rasuceni, Comuna Stanesti, Comuna Baneasa, Comuna Gaiseni, Comuna Floresti-Stoienesti si Comuna Herasti

Echipa noastră de experţii oferă sprijin beneficiarului în implementarea activităţilor din contract pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

  • Acordarea de sprijin calificat şi eficient Autorităţii Contractante S.C. EuroApavol S.A. în managementul şi implementarea cu success a Proiectului conform prevederilor Contractului de Finanţare;

  • Asigurarea publicităţii Proiectului în vederea informării populaţiei privind lucrările, beneficiile sociale şi economice în urma implementării investiţiilor şi va urmări ca toate acţiunile de informare şi publicitate să respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România şi cerinţele Contractului de Finanţare;

  • Sprijinirea Autorităţii Contractante S.C. Euroapavol S.A. în eficientizarea sistemului de management al pierderilor din reţelele de distribuţie a apei potabile şi va dezvolta un sistem eficient GIS.

Tadeco Consulting, în baza vastei sale experienţe în proiecte de importanţă majoră, şi prin echipa sa de experţi, asigură serviciile de asistenţă tehnică în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile prezentului Contract şi legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă.