EuropeAid/122693/D/SER/RO: “Asistenţă Tehnică pentru managementul şi supervizarea Contractelor ISPA în Municipiul Bacău Romania

BENEFICIAR   

[…]

DATA INCEPERII   

Iulie 2007

STADIU PROIECT   

Decembrie 2010

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri ISPA

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului au vizat:

 • Elaborarea documentelor de licitaţie pentru atribuirea contractelor de lucrări  parte a Măsurii ISPA, conform OUG 34/2006 şi FIDIC Cartea Roşie, respectiv pentru:

  • Constructie depozit conform de deşeuri – celula I cu o suprafaţă de 5,17 ha şi o capacitate de 855.000 m3;
  • Construcţie staţie de sortare cu o capacitate de 12.000 tone / an;
  • Construcţie statie de compostare cu o capacitate de 2.200 tone/an;
  • Închiderea depozitului de deşeuri  neconform din municipiul Bacău, în suprafaţă de aproximativ 15 ha si a celor 55 spaţii de depozitare necontrolate din mediul rural
 • Elaborarea documentelor de licitaţie pentru atribuirea contractului de furnizare  echipamente (pubele, containere, maşini, concasor, etc) si a contractului de asistenţă tehnică pentru PPP conform reglementărilor şi politicilor de achiziţie stabilite de BERD

 • Supervizarea lucrărilor de execuţie din cadrul contractului: „Închiderea depozitului de deşeuri existent şi a celor 55 de depozite necontrolate, construcţia noului depozit de deşeuri, construcţia staţiei de sortare şi compostare şi a punctelor  ecologice de colectare, Bacău, România” în calitate de “Inginer”  conform condiţiilor FIDIC Cartea Roşie

 • Sprijin acordat Beneficiarului/UIP  în activităţile de management ale proiectului, inclusiv suport pentru îndeplinirea condiţiilor stabilite prin Memorandumul de Finanţare şi pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Beneficiarului.

 • Elaborarea şi implementarea campaniei de contientizare şi publicitate cu privire la Măsura ISPA şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de salubrizare.

 • Realizarea fazei a doua a investiţiei, pentru întregul judeţ: elaborarea Master Planului, a Studiului de Fezabilitate, a Analizei Cost Beneficiu, a analizei instituţionale, EIA şi a Aplicaţiei de Finanţare  pentru Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor Solide la nivelul întregului judeţ. Noile investiţii realizate sunt:

  • Construcţia a unei staţii de sortare (capacitate de 14.000 tone/an), a unei staţii de compostare (capacitate de  8.500 tone/an) şi transfer (capacitate de  35.000 tone/an) – amplasament Oneşti
  • Construcţia unei staţii de transfer (capacitate de  5.000 tone/an) – amplasament Găiceana
  • Construcţia unei staţii de transfer (capacitate de  17.000 tone/an) – amplasament Bereşti-Tazlău
  • Construcţia celulei II a depozitului conform de la Bacău cu o capaciatte de 1.750.000 mc
  • Închiderea celor  6 depozite neconforme de la: Comăneşti, Moineşti, Oneşti, Tg. Ocna, Dărmăneşti şi Buhuşi.