Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Dambovita in perioada 2018-2023″

BENEFICIAR   

Consiliul Judetean Dambovita

DATA INCEPERII   

Februarie 2020

STADIU PROIECT   

In curs de implementare 

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri europene

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Acordarea de sprijin calificat Autorităţii Contractante, Consiliului Judeţean Dâmbovița) dezvoltarea documentaţiilor tehnico-economice premergătoare şi/sau care fac parte integrantă din Cererea de finanţare pentru accesarea fondurilor din POIM 2014-2020, pentru finanţarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dâmbovița

Obiectivele specifice ale contractului de asistenţă tehnică, însuşite de ofertant conform prevederilor caietului de sarcini, sunt:

  • Pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (Master Plan, Studiu de Fezabilitate, Analiză cost-beneficiu, Analiză instituţională, etc.) pentru Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița, în perioada 2018-2023”;

  • Evaluarea impactului asupra mediului (EIA), în vederea obținerii actelor de reglementare de mediu pentru toate investițiile care vor face parte din Proiect;

  • Evaluarea adecvată (EA), dacă este cazul, în vederea obținerii avizelor Natura 2000;

  • Evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice, considerente de adaptare și de diminuare și rezistența în fața dezastrelor;

  • Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității Proiectului propus (tehnică, economică, financiară„ de mediu etc.);

  • Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, furnizare și servicii rezultate din planul de achiziții care trebuie să fie parte a Studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare;

  • Organizarea a cel puțin două seminarii (workshop-uri) de prezentare a Master  Plan-ului, Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire;

  • Asigurarea asistenței din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii l0/1995;

  • Asigurarea asistenței tehnice pentru delegarea operării instalațiilor construite prin Proiect.

REZULTATE PROIECT: Modernizarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor în judeţul Dâmbovița, respectiv crearea unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformare cu legislaţia românească și a Uniunii Europene, Tratatul de aderare și Directivele europene cu aplicabilitate în sectorul deşeuri.