Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor pentru finantare din fonduri de Coeziune în sectorul apei potabile şi al apelor uzate judetul Galaţi

BENEFICIAR   

Apa Canal SA Galaţi

DATA INCEPERII

Ianuarie 2010

STADIU PROIECT

Finalizat Noiembrie 2011

SURSA DE FINANTARE

Fondul de coeziune POS Mediu 2007-2013

VALOAREA INVESTITIILOR

100.000.000 euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Acest proiect a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu prin îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată asigurând serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată şi, în acelaşi timp, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor asumate de România, prin Tratatul de Aderare, cu privire la protecţia mediului. 

Proiectul a acoperit lucrarile prioritare descrise in Master Planul judetului Galati cuprinzand 4 aglomerari cu un numar total de locuitori de aproximativ 400.000.

Principalele activitati derulate au vizat urmatoarele: 

  • Acordarea de sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare din Fondul de Coeziune 

  • Întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru 5 contracte de lucrari dintre care 3 contracte pe FIDIC Rosu si 2 contracte pe Fidic Galben acoperind 4 statii de epurare: Tecuci, Tg. Bujor, Liesti si Pechea;

  • Asistenţă tehnică pentru întocmirea studiilor de fezabilitatea si a documentaţiilor de licitaţie pentru cel puţin 5 aglomerări 

  • Sprijin în achiziţii în fazele de ofertare, licitare, adjudecare şi contractare a componentelor aferente din planurile de achiziţii 

  • Atenuarea riscurilor asupra sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii;

  • Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;

  • Evacuarea sigură a nămolului conform legislatiei in vigoare, privind protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.