Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor pentru finantare din fonduri de Coeziune în sectorul apei potabile şi al apelor uzate judetul Galaţi

BENEFICIAR   

Apă Canal S.A. Galaţi

DATA ÎNCEPERII

Ianuarie 2010

STADIU PROIECT

Finalizat în Noiembrie 2011

SURSA DE FINANȚARE

Fondul de coeziune POS Mediu 2007-2013

VALOAREA INVESTIȚIILOR

100.000.000 euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Acest proiect a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi de mediu prin îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată asigurând serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată şi, în acelaşi timp, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor asumate de România, prin Tratatul de Aderare, cu privire la protecţia mediului. 

Proiectul a acoperit lucrările prioritare descrise în Master Planul judeţului Galaţi din 4 aglomerări cu un număr total de locuitori de aproximativ 400.000.

Principalele activităţi derulate au vizat următoarele:

  • Acordarea de sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare din Fondul de Coeziune;

  • Întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru 5 contracte de lucrări dintre care 3 contracte pe FIDIC Roşu şi 2 contracte pe Fidic Galben acoperind 4 staţii de epurare: Tecuci, Tg. Bujor, Lieşti şi Pechea;

  • Asistenţă tehnică pentru întocmirea studiilor de fezabilitatea şi a documentaţiilor de licitaţie pentru cel puţin 5 aglomerări;

  • Sprijin în achiziţii în fazele de ofertare, licitare, adjudecare şi contractare a componentelor aferente din planurile de achiziţii;

  • Atenuarea riscurilor asupra sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii;

  • Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;

  • Evacuarea sigură a nămolului conform legislaţiei în vigoare, privind protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apă uzată.