Asistenta tehnica pentru realizarea Planului National de Gestionare a Deseurilor si a Planului National pentru Prevenirea Generarii Deseurilor

BENEFICIAR   

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Directia Generala AM POS Mediu, Directia Programare si Evaluare si Directia Generala Deseuri, situri contaminate si Substante Periculoase

DATA INCEPERII   

Aprilie 2016

STADIU PROIECT   

Finalizat in decembrie 2017

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri Europene

VALOAREA INVESTITIILOR   

781.423,15 LEI fara TVA

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Imbunătățirea calității factorilor de mediu pe termen lung și reducerea efectelor negative cauzate de practicile inadecvate privind gestionarea deșeurilor prin sporirea eficienței Autoritatii de management pentru Programul operațional sectorialde mediu (POS mediu) în punerea în aplicare a dispozițiilor legislative, în documentele programatice și în politica de gestionare durabilă a deșeurilor pe termen mediu și lung.

REZULTATE PROIECT: 

  • Realizarea Planului National de Gestionare a Deseurilor (inlcusiv Planul National de Prevenire a Generarii de Deseuri);

  • Evaluarea strategica de mediu (Raport de mediu): elaborarea raportului de mediu, sprijinirea Beneficiarului in derularea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), in consultarea si informarea publicului in cadrul procedurilor SEA;

  • Elaborarea structurii unor ghiduri de bune practici pentru autoritatile publice locale;

  • Constientizarea si instuirea cu privire la PNGD: pregatirea si predarea de metodologii prin care sa se evalueze necesitatile de instruire ale institutiilor implicate, elaborarea si predarea programelor de instruire, desfasurare seminarii si pregatire si predare rapoarte.