Condiții pentru aplicare

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență exclusiv în domeniul: instalații în construcții/alimentări cu apă și canalizare/inginerie sanitară și protecția mediului/inginerie hidraulică sau echivalente.

Cerințe:

 • Abilități de utilizare MS Office, precum și cunoașterea unor programe de calcul specializate, în domeniu: Autocad avansat, Urbano Canalis-Hydra, Water/SewerCad;
 • Să dețină cunoștințe de specialitate (alimentări cu apă, canalizări, regularizări de râuri);
 • Capacitatea de a lucra în diferite condiții (sub presiune, conform termenelor date, etc);
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune în vederea culegerii de date din teren, participări la faze determinante, predări de amplasament, ședințe de avizare etc.
 • Bună cunoaștere a reglementărilor tehnice și legislative în domeniul proiectării construcțiilor hidrotehnice;
 • Calificarea suplimentară în domeniul managementului de proiecte constituie un avantaj;
 • Aptitudini organizatorice, abilități pentru lucrul în echipă, comunicare;
 • Experiență profesională specifică: minimum 5 -10 ani în coordonarea și proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Limba engleză nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Responsabilități:

 • Coordonarea echipelor de proiectare din cadrul proiectelor de alimentare cu apă și canalizare;
 • Monitorizează în timp progresul activităților de proiectare;
 • Coordonează echipa de proiectare și asigură realizarea activităților de proiectare în termenul contractului;
 • Acordarea de consultanță și expertiză tehnică pentru stabilirea soluțiilor tehnice în elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice;
 • Îndruma și controlează activitățile de proiectare/consultanță/studii tehnice, conform politicii stabilite de personalul de conducere;
 • Verifică documentațiile întocmite pentru: Certificate de Urbanism, Studii de Fezabilitate, Avize, Proiecte Tehnice și Autorizații de Construire, de către inginerii proiectanți pe care îi are în subordine;
 • Organizează și conduce activitatea de avizare pe parcurs a documentației tehnice elaborate urmărind identificarea tuturor problemelor legate de activitatea de proiectare și îndeplinirea cerințelor tehnice reglementate în domeniul construcțiilor;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Participă la întocmirea studiilor de fezabilitate, elaborarea documentațiilor de atribuire pentru servicii și lucrări, activități de modelare hidraulică a sistemelor de apă și apă uzată.
 • Monitorizare și participare la toate fazele proiectului (S.F./ P.T. / D.E./ C.S.), asigurară asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor;
 • Activități cerute de coordonatorul echipei tehnice sau de conducerea firmei, funcție de necesitățile organizaționale/departamentale în limitele de competență ale postului ocupat.

Aplica acum!