Candidatul ideal

Postul presupune activităţi de întocmire documetaţii tehnice, detalii de execuţie, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, devize, antemăsurători în domeniul reţelelor de apă şi canalizare.

Condiţii pentru aplicare: absolvent studii universitare domeniul construcţii hidrotehnice;

Cerinţe:

 • Abilităţi de utilizare MS Office, precum şi cunoaşterea unor programe de calcul specializate, în domeniu: Autocad avansat, Urbano Canalis-Hydra, Water/SewerCad;
 • Să deţină cunoştinţe de specialitate (alimentări cu apă, canalizări, regularizări de râuri);
 • Capacitatea de a lucra în diferite condiţii (sub presiune, conform termenelor date, etc).
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune în vederea culegerii de date din teren, participări la faze determinante. Predări de amplasament, ședințe de avizare etc.
 • Experienţă profesională specifică: minimum 5 -10 ani în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi asistentă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 • Limba engleză nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Descrierea jobului

Responsabilităţi:

 • Culegere date de pe teren/evaluare situaţie existentă din teren;
 • Elaborare documentaţii tehnice pentru toate fazele de proiectare (SF, PT, h, DDe, DTAC) în domeniul reţelelor hidroedilitare (alimentare apă, canalizare, staţii de tratare, staţii de epurare) în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare;
 • Realizarea modelărilor/dimensionărilor rețelelor de distribuție a apei potabile, elaborarea memoriilor tehnice, a breviarelor de calcul, a tabelelor de indicatori, a anexelor pentru studiile de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru sistemele de alimentare cu apă/canalizare;
 • Elaborarea documentațiilor de atribuire, proiectelor tehnice și detaliilor de execuție ale contractelor de lucrări propuneri investiții pentru sectorul apă şi ape reziduale
 • Realizarea listelor de cantităţi cu articole din indicatoarele de norme de deviz;
 • Întocmire documentaţii în vederea obţinerii avize de la deţinătorii de utilităţi;
 • Susţinerea proiectelor în faţa verificatorilor de proiecte şi corectarea eventualelor neconcordanţe;
 • Asistentă tehnică în şantier şi urmărirea execuţiei lucrărilor.

Aplica acum!