Condiții pentru aplicare

Absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică

Cerinţe:

 • Cunoştinţe în proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate; în special dimensionare şi alegere tehnologie de epurare, memorii tehnice de specialitate construcţii, instalaţii etc, fişe tehnice, antemăsurători şi planşe;
 • Cunoştinţe aprofundate în programe de calcul şi desen, cu aplicabilitate la staţiile de epurare;
 • Cunoaşterea tehnologiei staţiei de tratare şi epurare a apei;
 • Cunoaşterea elementelor de proces din cadrul staţiei de tratare şi epurare;
 • Constituie un avantaj cunoaşterea şi a altor programe utilizate în dimensionarea/proiectarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Capacitatea de a lucra în diferite condiţii (sub presiune, conform termenelor date, etc);
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune în vederea culegerii de date din teren, participări la faze determinante. Predări de amplasament, ședințe de avizare etc;
 • Experienţă profesională specifică: minim 5 ani în poziţie similară în proiectarea efectivă a staţiilor de epurare la faza PT+DDE+CS, inclusiv asistenţă tehnică pe perioada de execuţie;
 • Limba engleză nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Responsabilităţi:

 • Culegere date de pe teren/evaluare situaţie existenţa din teren;
 • Elaborarea documentaţiei tehnice pentru întocmirea şi implementarea proiectelor (calcule de proces, caiete de sarcini, memorii justificative pentru înlocuirea tehnologiilor sau echipamentelor, manualele de operare ale instalaţiilor hidrotehnice, filosofii de operare, documentaţia tehnică a echipamentelor etc.), în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare;
 • Proiectare instalaţii hidraulice pentru staţii de tratare apă potabilă şi staţii de epurare ape uzate pentru faza de ofertare şi/sau faza de execuţie;
 • Întocmirea ofertelor pentru licitaţii;
 • Solicitare oferte tehnice furnizori echipamente;
 • Elaborare documente necesare documentaţiilor de atribuire în contracte tip FIDIC Galben;
 • Întocmire documentaţii în vederea obţinerii avize de la deţinătorii de utilităţi;
 • Activităţi de proiectare şi de urmărire a modului de implementare a proiectului până la finalizare;
 • Susţinerea proiectelor în faţa verificatorilor de proiecte şi corectarea eventualelor neconcordanţe;
 • Evaluarea costurilor privind implementarea proiectelor. Instruirea personalului operator (al Beneficiarului) privind operarea Staţiei de epurare/tratare;
 • Participarea la punerea în funcţiune a staţiilor de epurare/tratare şi elaborarea rapoartelor de proces;
 • Dispunerea de măsuri pentru remedierea procesului pe perioada de amorsare şi notificarea a defectelor.
 • Alte constructii, instalatii etc, fise tehnice, antemasuratori si planse;
 • Cunostinte aprofundate in programe de calcul si desen, cu aplicabilitate la statiile de epurare;
 • Cunoasterea tehnologiei statiei de tratare si epurare a apei;
 • Cunoasterea elementelor de proces din cadrul statiei de tratare si epurare;
 • Constituie un avantaj cunoasterea si a altor programe utilizate in dimensionarea/proiectarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare;
 • Capacitatea de a lucra în diferite conditii (sub presiune, conform termenelor date, etc);
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune in vederea culegerii de date din teren, participari la faze determinante. predari de amplasament, ședințe de avizare etc;
 • Experienţă profesionala specifica: minim 5 ani in pozitie similara in proiectarea efectiva a statiilor de epurare la faza PT+DDE+CS, inclusiv asistenta tehnica pe perioada de executie;
 • Limba engleza nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Aplica acum!