Sistemul Integrat de Management

Selecția atentă a personalului, perfecționarea profesională și implicarea activă în asociații și instituții profesionale, formează pilonii serviciilor noastre. Există măsuri specifice de asigurare a calității pentru fiecare proiect în parte. Aceste măsuri sunt implementate în conformitate cu conceptele și standardele de asigurare a calității.

Am dezvoltat și îmbunătățim continuu sistemul nostru de management al calității și l-am extins într-un sistem integrat de management al conformității, calității, securității ocupaționale, protecției mediului și securității informației.

Sistemul nostru integrat de management este certificat și îndeplinește cerințele ISO 14001 pentru protecția mediului și standardul OHSAS 18001 pentru securitatea ocupațională, precum și regulile de conformitate, pe lângă abordarea orientată pe proces a standardului ISO 9001 pentru calitate și a asigurării unui nivel acceptabil de securitate a informției prin certificarea ISO 27001.

Auditurile interne regulate asigură menținerea și îmbunătățirea continuă a standardelor noastre. Reînnoirea regulată a certificărilor pe baza inspecțiilor efectuate de către auditorii externi independenți este unul dintre rezultatele acestor eforturi.