Consolidarea Cadrului Institutional in sectorul apei si apei uzate in Republica Moldova Faza 01

TITLU PROIECT

CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL ÎN SECTORUL APEI ȘI APEI UZATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (FAZA 01) SDC Ref. Nr. 81035398, 7F-08870.01.01 și ADA Ref. Nr. 8332-00 / 2015, Componenta 1. Dezvoltarea sectorului apei: „Revizuirea și elaborarea proiectelor legislative și normative în sectorul de alimentare cu apă și canalizare (sectorul apelor uzate)

BENEFICIAR   

Republica Moldova

DATA INCEPERII

Iunie 2018

STADIU PROIECT

Finalizat Decembrie 2019

SURSA DE FINANTARE  

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Agenţia de Dezvoltare Austriacă

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Obiectivul Principal al Contractului, a fost acordarea de sprijin Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova (MADRM) în desfăşurarea activităţilor legate de armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul apelor uzate, de actele normative ale Uniunii Europene, asigurării transpunerii Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale şi gestionării eficiente a diferitor tipuri de nămol.

Mai precis, consultantul a oferit sprijin in evaluarea cadrului legislativ şi normativ în vigoare în Republica Moldova în domeniul colectării, tratării şi evacuării apelor reziduale, gestionării diferitor tipuri de nămol.

In urma implementarii proiectului au fost atinse urmatoarele tinte:

  • Imbunatatirea accesului populatiei la serviciile publice locale de alimentare cu apa si canalizare

  • Creșterea gradului de conștientizare privind importanța protecției mediului și promovarea dezvoltării durabile

  • Imbunatatirea resurselor de apa prin reducerea deversarilor de ape neepurate in emisari, luând în considerare condițiile specifice din Republica Moldova, în special în orașele mici și în sate