Noi urmărim punerea în aplicare a Filozofiei noastre Corporatiste în munca de zi cu zi şi îmbunătăţirea ei continuă. Principiile noastre care stau la baza  relaţiilor bune şi de durată cu partenerii noştri de afaceri, sunt onestitatea, responsabilitatea şi integritatea. Pentru a reuşi acest lucru, avem nevoie de un cod de conduită. Obiectivul nostru este de a ne purta într-o manieră profesionistă şi cu decentă în relaţiile noastre cu clienţii, contractorii, finanţatorii, concurenţii şi cu societatea, precum şi în relaţiile noastre de  zi  cu  zi  cu  colegii  din cadrul companiei.

Noi, Consiliul de Administraţie, considerăm acest Cod de Conduită foarte important şi susţinem pe deplin aplicarea lui de către toţi angajaţii noştri.

Obiectivul nostru este de a menţine şi a proteja excelenta reputaţie pe care noi toţi am reuşit să o realizăm în relaţiile cu clienţii, contractorii, finanţatorii, partenerii de afaceri, concurenţii şi publicul larg, prin munca noastră remarcabilă şi impecabilă.

Pentru noi, reputaţia şi integritatea noastră  cu  care am câştigat încrederea partenerilor noştri pe parcursul anilor, reprezintă un atu preţios pe care vrem să îl protejăm şi să îl păstrăm. Reputaţia şi integritatea sunt fundamentele succesului nostru şi baza pentru dezvoltarea viitoare a companiei noastre.

Ca principiu fundamental, noi executăm serviciile noastre într-o manieră profesionistă, cu integritate, corectitudine şi decentă. Ne supunem legilor naţionale relevante şi respectăm  alte  culturi. Nu ne angajăm în nicio formă de încălcare a legii. Nu tolerăm un altfel de comportament de la personalul nostru şi de la Partenerii de Afaceri.

În fumizarea serviciilor noastre, ne concentrăm asupra celei mai bune soluţii pentru client. Ne străduim să găsim soluţii personalizate, durabile şi inovatoare. Acordăm o importanţă deosebită calităţii şi eficienţei. Nu luăm în considerare implicarea noastră în proiecte în care am fi forţaţi să facem compromisuri în ceea ce priveşte calitatea.

Ne concentrăm pe performanţă  şi ne supunem respectării regulilor de concurenţă care guvernează piaţa. Noi sprijinim deciziile  de  selecţie echitabile, bazate pe calitate şi aptitudini dovedite. Nu participăm la activităţile care pot aduce prejudicii reputaţiei concurenţilor noştri. În evaluarea muncii altora, acţionăm cu profesionalism, independentă, obiectivitate şi corectitudine. Respectăm drepturile omului, legile şi reglementările, precum şi convenţiile fundamentale ale OIM.

Acceptăm contracte numai în acele domenii în care deţinem expertize şi experienţă, şi în care suntem capabili să îndeplinim cerinţele clienţilor noştri în mod profesionist şi eficient.

În furnizarea serviciilor noastre, ne stabilim standarde înalte în ceea ce priveşte expertiza, profesionalismul şi calitatea şi depunem eforturi pentru îmbunătăţirea ei continuă. Noi asigurăm calitatea propunerilor noastre.

Asigurăm calitatea ofertelor noastre și executarea contractelor prin aderarea la procedurile desemnate, aplicând sistemele de management al calității precum ISO 9001 și efectuând controale meticuloase.

În implementarea proiectelor noastre, respectăm regulile de export relevante precum şi tarifele şi legislaţia vamală. Respectăm reglementările impuse de embargou și verificăm dacă sunt în vigoare embargouri împotriva persoanelor relevante.

Nu tolerăm conflictele de interes între angajaţi şi companie sau terţe părţi cum ar fi clienţi, contractori sau parteneri de afaceri.

Îi informăm pe clienții noștri în prealabil despre eventualele conflicte care există sau ar putea apărea în perioada unui contract. Acceptăm contracte numai în termeni și condiții care nu compromit independența, integritatea sau imparțialitatea noastră. Respectăm confidențialitatea și tratăm toate informațiile și rapoartele relevante cu cea mai mare atenție.

Ne asumăm responsabilitatea în furnizarea serviciilor noastre de consultanţă  faţă de clienţii noştri şi publicul larg.

Atunci când ne îndeplinim responsabilitățile sociale pe plan internațional, ne ghidăm după principiile Convenţiei Mondiale a ONU și respectăm principiile sale fundamentale.

În furnizarea serviciilor noastre acordăm prioritate soluţiilor care susţin conceptul de dezvoltare durabilă. Ne executăm contractele într-o manieră profesională, acţionăm cu integritate şi acordăm atenţie interesului publicului.

Observăm uzanţa şi practicile profesiei noastre şi pentru a le respecta vom  avea  o  atitudine de bunăvoinţă, respect şi integritate.

Suntem toleranţi şi nu discriminăm  niciun  individ  în baza originii, sexului, vârstei, crezului sau religiei.

În timp ce vom acționa întotdeauna conform legii și CMS, dacă este posibil, ne vom familiariza cu situația locală și vom acționa cu tact în ceea ce privește mediul social.

Corectitudinea, deschiderea şi respectul în relaţiile cu clienţii, contractorii, partenerii de afaceri şi colegii de muncă sunt  preocupările  noastre  importante.

Acţionăm cu toleranţă şi umanitate în relaţiile noastre cu ceilalţi. Sprijinim egalitatea de şanse şi nu permitem  coerciţia şi hărţuirea. Ne concentrăm pe performanţa, promovăm spiritul de echipă şi adoptăm o atmosferă deschisă de lucru care oferă libertate pentru creativitate şi inovare. Modalităţile noastre de luare a deciziilor sunt transparente şi procesele noastre de comunicare sunt deschise.

Conformitatea cu  reglementările naţionale relevante de sănătate şi de siguranţă şi legislaţia muncii este obligatorie. Noi asigurăm respectarea standardelor necesare şi statutare pentru un mediu de lucru sănătos şi sigur, precum şi metodele de lucru din punct de vedere social.

Acelaşi lucru se aplică şi  acelor angajaţi care lucrează pentru noi în afara României. Pentru munca în regiunile periculoase, evaluarea riscurilor se bazează iniţial pe directivele Guvernului Român. În plus, toţi angajaţii sunt responsabili şi pot decide dacă continuă sau nu să-şi îndeplinească atribuţiile. Astfel de misiuni sunt întotdeauna voluntare.

În activitatea noastră, ne angajăm să respectăm atât legile, reglementările naţionale, cât şi ordonanţele atât din România, cât şi din ţările proiectului. Este de la sine înţeles că  respectăm  propriile  reguli şi  reglementări interne. În plus, ne aşteptăm ca nu numai angajaţii noştri, ci şi partenerii noştri de afaceri să acţioneze cu onestitate, decentă şi la standarde înalte de etică şi integritate.

Nu tolerăm activităţile ilegale sau a încălcării Sistemului de conformitate. Aceasta se aplică în mod particular oricăror încălcări cum ar fi frauda, corupţia, conspiraţia, constrângerea sau obstrucţia. Aceste acţiuni sunt ilegale şi neconforme cu filozofia noastră corporatistă. Luăm măsuri pentru a preveni cele de mai sus şi pentru a împiedica apariţia acestora.

Nu ne angajăm în proiecte care implică riscuri de conformitate.

Donațiile către organizațiile de caritate și alte instituții sunt făcute în mod transparent.

Sponsorizarea face parte din activitățile noastre legate de publicitate și nu se realizează în vederea realizării altor obiective. Acestea sunt aprobate de către departamentul de conducere al companiei.

Pentru a ne proteja independenţa, nu ne implicăm în activităţile politice din ţările gazdă. Mai mult, noi nu contribuim politic sau financiar la sistemul politic dintr-o ţară gazdă. Ne păstrăm neutralitatea.

Aplicând aceste principii, ne întărim credibilitatea, integritatea și standardele comportamentului etic. Avem aceleaşi aşteptări de la partenerii noştri de afaceri. Numai prin punerea în aplicare a acestora, va fi posibilă consolidarea reputaţiei şi a viabilităţii noastre.

Toți membrii personalului sunt obligați să ne informeze despre orice abatere reală sau suspectă, fie unui supervizor, directorului, Ofiţerului de Conformitate sau Ofiţerului Extern de Conformitate.

Raportarea oricărei abateri nu va conduce la represalii împotriva persoanei care raportează. TADECO Consulting nu va tolera actele de represalii ale personalului sau terților împotriva persoanei care raportează. De asemenea, încurajăm toate părţile terțe să raporteze orice abatere posibilă, suspectă sau reală către ICO şi ECO.