TADECO Consulting (denumita anterior Fichtner Environment), un important nume pe piata de consultanta si inginerie din Romania, a fost infiintata in anul 2005. 

Serviciile de inginerie şi consultanţă oferite de TADECO Consulting acoperă o gamă variată de sectoare de activitate, cum ar fi infrastructura de apă şi apă uzată, gestionarea deşeurilor, energie, calitatea aerului, biodiversitate, consultanţă şi IT.

În plus, compania oferă servicii ce cuprind activităţi specifice conştientizării publicului şi consolidării capacităţii instituţionale a autorităţilor publice.

Printre clienții companiei noastre se numără entități guvernamentale naționale, administrații locale și regionale, companii de servicii publice, precum și companii private.

Ne remarcăm prin expertize la cele mai înalte standarde, oferim metode profesionale şi inovatoare de rezolvare a problemelor, sustenabilitate, înaltă calitate şi utilizarea eficientă a resurselor. Scopul nostru îl reprezintă furnizarea de consultanţă independentă şi imparţială, cu soluţii personalizate care răspund cel mai bine cerinţelor clienţilor noştri.

În vederea atingerii acestor obiective pe termen lung, avem nevoie de un cod de conduită. Dorim să facem o scurtă descriere şi să integrăm sistemul de valori în filozofia noastră corporativă, care se aplică întregului personal inclusiv directorilor executivi.

Aşa cum compania noastră trebuie să se adapteze noilor evoluţii de piaţă, aşa şi filosofia noastră corporativă are nevoie de un grad de flexibilitate, pentru a ţine pasul cu schimbările sociale şi cadrul de reglementare. Dorim să realizăm acest obiectiv împreună şi de aceea apelăm la colegii noştri să ne susţină prin critici constructive.

IDENTITATEA NOASTRA SI PERSPECTIVELE VIITOARE

Noi ca şi întreprindere mijlocie de consultanţă, susţinem independenţa financiară şi intelectuală. Nu avem conflicte de interese cu persoane terţe şi garantăm obiectivitatea rezultatelor muncii noastre.

Ne susţinem independenţa materială şi resursele financiare prin practici eficiente de lucru şi de conştientizare a costurilor, asigurându-ne astfel competitivitatea şi totodată fiind şi în interesul clienţilor noştri.

Mai mult, asigurarea securității locurilor de muncă este importantă pentru noi și reprezintă un element-cheie al strategiei noastre.

Suntem o întreprindere mijlocie de consultanţă, independentă financiar şi intelectual. Nu avem conflicte de interese cu persoane terţe şi garantăm obiectivitatea rezultatelor muncii noastre.

Ne susţinem independenţa materială şi resursele financiare prin practici eficiente de lucru şi de conştientizare a costurilor, asigurându-ne astfel competitivitatea şi totodată fiind şi în interesul clienţilor noştri.

Menținerea rentabilității la un nivel care să asigure atât supraviețuirea pe termen lung, cât și permanenta dezvoltare a afacerii noastre, este prioritară pentru noi, chiar și față de obiectivul urmărit, în egală măsură, de creștere în continuare a afacerii.

Personalul nostru oferă expertize la cele mai înalte standarde. Astfel, prioritatea noastră este să recrutăm personal competent, să le dezvoltăm abilităţile şi să le câştigăm încrederea.

În vederea atingerii acestor obiective, oferim instruire corespunzătoare cerinţelor afacerilor noastre.

Viziunea noastră este reprezentată de o forţa de muncă formată din experţi şi manageri calificaţi.

Elementul cheie al asigurării calităţii este nivelul înalt de pregătire pe care îl are personalul nostru. Standardele noastre de calitate au la bază cerinţele agreate cu clienţii noştri. ISO 9001 stă la baza acestuia.

TADECO Consulting are implementat un sistem de management al calităţii, compania fiind certificată în conformitate cu următoarele standarde:
• Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2015;
• Sistemul de Calitate al Mediului ISO 14001:2015;
• Sistemul de management pentru sănătate şi securitate OHSAS 18001:2007;
• Sistemul de management al securităţii informaţiei ISO 27001: 2013.

Metodele şi procedurile de lucru sunt îmbunătăţite în permanentă iar instrumentele şi procedurile noastre de asigurare a calităţii oferă servicii la cele mai înalte standarde. Interesul clientului reprezintă prioritatea noastră.

Inovația, ca element constant al activității noastre antreprenoriale, garantează faptul că oferim cea mai mare gamă posibilă de servicii formate din tehnologii care se găsesc pe piețele de dezvoltare orientate spre viitor.

Capacitatea noastră de inovare include și receptivitatea la noile evoluții și dorința de a promova soluții neconvenționale.

Un alt element al capacității noastre de inovare este curajul de a ne asuma niveluri acceptabile de risc și, dacă este necesar, de a ne învăța lecțiile când lucrurile nu merg conform planului.

Scopul nostru este să conservăm ce am obţinut şi să ne protejăm poziţia pe piaţă. Ca şi în trecut, ne propunem să identificăm în timp util noile tendinţe ale pieţei şi să ne poziţionăm corespunzător, fiind bine pregătiţi.

Intenționăm să ne consolidăm poziția de lider pe piețele noastre tradiționale și să generăm o creștere adecvată fără a ne depăși finanțele sau a periclita autonomia noastră.

Vom dezvolta noi domenii de afaceri pe o scară proporțională cu gama de servicii pe care le oferim.

SECTOARELE NOASTRE DE AFACERI

Clienţii noștri

Ca o firmă de consultanţă de inginerie majoră, suntem activi în multe domenii și oferim serviciile noastre în întreaga lume.

Clienții noștri includ furnizorii de infrastructură din sectorul public și privat, cum ar fi furnizorii de energie, autoritățile locale, furnizorii de utilități municipale, companiile de alimentare cu apă și canalizare, precum și serviciile de gestionare a deșeurilor și de transport.

În cei aproape 13 ani de activitate ai companiei noastre, experții noștri au fost implicați în desfășurarea diverselor proiecte de dimensiuni medii și mari în domeniul protecției mediului. Majoritatea acestor proiecte au finanțare internațională (UE, Banca Mondială, etc.), iar beneficiarii serviciilor noastre au fost administrațiile locale, instituțiile centrale, precum și companiile private.

Domenii de afaceri

Lucrăm în patru domenii principale: Energie, Energii regenerabile și Mediu, Apă și Infrastructură, precum și Consultanță și IT. În acestea, oferim un spectru complet de servicii de inginerie și consultanță de înaltă calitate.

Spectrul nostru de servicii cuprinde consiliere competentă și independentă, de la analiza inițială și concepția proiectului, inginerie și atribuire de contract, până la supervizarea lucrărilor de construcții și operarea instalației. Serviciile noastre de consultanță și IT completează acest lucru în mod ideal. Acest concept ne permite să oferim clienților noștri o gamă completă de servicii de planificare și consultanță și să oferim soluții unice pentru probleme complexe.

SISTEM DE VALORI SI CONDUITA

Principiile noastre principale pentru relații de afaceri bune și durabile cu partenerii noștri sunt onestitatea, responsabilitatea și integritatea.

Dorim să oferim câteva îndrumări în acest sens, astfel încât serviciile noastre de inginerie și consultanță să fie furnizate într-un mod competent și profesional. În acest scop, am stabilit principiile de bază care stau la baza proceselor noastre de luare a deciziilor și clarificăm standardele noastre de conduită susținute.

Soluţia cea mai bună pentru client

Când oferim consultanţă, acordăm o importanţă majoră oferirii soluţiei optime pentru clienţii noştri. În acest sens, ne supunem principiilor independenţei, credibilităţii şi integrităţii.

Furnizăm servicii la standarde înalte şi într-un mediu competitiv

Suntem dedicaţi regulilor competiţiei pieţei şi ne concentrăm pe performanţă. Furnizăm eficient clienţilor servicii la cele mai înalte standarde. Această provocare reprezintă motivaţia noastră pentru furnizarea celor mai bune servicii şi pentru consolidarea şi dezvoltarea permanentă a poziţiei companiei noastre de consultanţă ca şi lider.

În mediul concurenţial al pieţei, dorim să asigurăm calitatea serviciilor noastre. Propunerile și rezultatele care ar putea compromite standardele noastre de înaltă calitate sunt scoase din discuție. Cu toate acestea, întoarcem un ochi critic la căutarea perfecțiunii în ceea ce privește costul și utilizarea resurselor. În acest scop, dezvoltăm soluții echilibrate și pragmatice adecvate.

Acţionăm în mod responsabil

Acţionăm în mod responsabil în relaţiile noastre cu partenerii de afaceri, publicul general, compania noastră şi cu personalul. Suntem determinaţi şi acceptăm riscurile. Încercăm să gestionăm şi să limităm riscurile cu potenţial periculos.

Încercăm să facem astfel de riscuri ușor de gestionat și calculabil pentru noi înșine, limitând în același timp potențialele pierderi. În special, atunci când vine vorba de riscurile de integritate, acționăm în mod responsabil și aplicăm măsuri de precauție maximă pentru a asigura respectarea deplină a sistemului nostru de management al conformității.

Luăm în serios sustenabilitatea

Suntem dedicați sustenabilității și conservării resurselor. Căutăm soluții care să fie durabile și care să protejeze mediul. Pe cât posibil, soluțiile propuse ar trebui să minimizeze orice amenințare pentru generațiile viitoare.

Suntem orientați spre performanță și corectitudine, promovând creativitatea și inovația

Promovăm creativitatea, permițând membrilor personalului nostru libertatea de a crea o atmosferă de lucru deschisă în care critica constructivă și munca în echipă joacă roluri cheie. O structură transparentă și echitabilă de management, delegarea responsabilității și un sistem de evaluare a personalului formează cadrul unui mediu favorabil performanței care da naştere creativităţii.

Credem că inovarea necesită creativitate și că sunt, de fapt, două aspecte ale aceluiași proces. O atmosferă de lucru deschisă ar trebui să fie una în care prejudecățile convenționale pot fi puse la îndoială și în care ideile noi sunt binevenite.

Aceasta înseamnă că trebuie să ne indoim în mod constant despre opinia noastră și să arătăm respect și toleranță față de opiniile altora. Dacă noi, ca o echipă, trebuie să găsim soluții creative și inovatoare, acest lucru necesită obiectivitate atunci când se evaluează modul în care abordăm o problemă.

Acţionăm cu toleranţă şi umanitate

Suntem toleranţi şi nu discriminăm niciun individ în baza originii, sexului, vârstei, crezului sau religiei. Este de la sine înţeles că dăm dovadă de deschidere şi respect în relaţiile noastre cu alte culturi. Ne familiarizăm cu situaţia locală şi acţionăm cu tact în mediul social.

Corectitudinea, deschiderea şi respectul în relaţiile cu clienţii, contractorii, partenerii de afaceri şi colegii de muncă sunt preocupările noastre importante. Acţionăm cu toleranţă şi umanitate în relaţiile noastre cu ceilalţi. Acordăm o mare atenţie protejării sănătăţii angajaţilor noştri.

Aceasta include respectarea standardelor necesare şi statutare pentru un mediu de lucru sănătos şi sigur, precum şi practicile de lucru responsabile din punct de vedere social. De asemenea, protejarea locurilor de muncă este un element important al sistemului nostru de valori.

Avem standarde înalte de integritate şi nu tolerăm corupţia

În activitatea noastră, ne angajăm să respectăm atât, reglementările naţionale, cât şi standardele înalte de etică şi integritate. Nu tolerăm corupţia, mituirea sau practicile anticoncurenţiale. Refuzăm să acceptăm acțiuni frauduloase, plăti necorespunzătoare sau cadouri necuvenite.

Conflictele de interese dintre acţiunile angajaţilor şi ale companiei noastre sau ale clienţilor sau partenerilor noştri nu sunt acceptabile pentru noi. Ne aşteptăm ca nu numai angajaţii noştri, ci şi partenerii noştri de afaceri să acţioneze cu onestitate, decență şi la standarde înalte de etică şi integritate. În acest sens, ne consolidăm credibilitatea, integritatea și respectăm standardele etice.

Consiliul de conducere