Supervizarea lucrarilor pentru proiectul „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul ARAD”

BENEFICIAR   

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

DATA INCEPERII

Ianuarie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat in Noiembrie 2013

SURSA DE FINANTARE

Finantat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013)

VALOAREA INVESTITIILOR

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 

Consultantul a oferit Asistenţă Tehnică sub forma serviciilor de supervizare in implementarea a 14 contracte pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă in judeţul Arad. Lucrarile au fost localizate pe teritoriul a 13 unitati administrativ – teritoriale- Arad, Nadlac, Pecica, Curtici, Santana, Lipova, Ineu, Siria, Pancota, Minis, Chioroc, Paulis, Cuvin. 

In urma implementarii proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 • Asigurarea accesului la apă potabilă a tuturor locuitorilor din judeţul Arad

 • Alimentarea cu apă potabilă a întregii populaţii atat din mediul urban cat si cel rural şi reducerea pierderilor de apă pe traseu

 • Asigurarea si  Imbunatatirea calităţii apei potabile in toate aglomerarile urbane si rurale prin procese adecvate de epurare

 • Realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă

 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor existente de canalizare

 • Imbunatatirea calitatii si sigurantei alimentarii cu apa prin reabilitarea instalatiilor necorespunzatoate din punct de vedere tehnic;

 • Controlul poluarii industriale si a efectelor acesteia asupra mediului 

 • Atenuarea riscurilor asupra Sanatatii cu privire la descarcarile de apa uzata netratate sau tratata insuficient, precum si eliminarea riscurilor de inundatii;

 • Asigurarea potabilitatii apei din punct de vedere calitativ în limitele prevăzute de lege prin retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei,

 • Creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă ale tuturor aglomerărilor;

 • Realizarea unor structuri inovatoare şi eficiente de gestiune a apei

 • Realizarea de economii in ceea ce priveste costurile operationale implicate in managerierea sistemelor de apa si canalizare; 

 • Reabilitarea rezervoarelor de apa si construirea altora noi, reabilitare  statii de pompare si reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile;

 • Reabilitarea conductelor de aductiune de la statiile de tratare a apei potabile la sistemul de distributie;