Supervizarea lucrărilor pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Arad”

BENEFICIAR   

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

DATA ÎNCEPERII

Ianuarie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat în Noiembrie 2013

SURSA DE FINANȚARE

Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013)

VALOAREA INVESTIȚIILOR

482.160.354.54 lei

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

 Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 

Tadeco Consulting a oferit Asistenţă Tehnică sub forma serviciilor de supervizare în implementarea a 14 contracte pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Arad. Lucrările s-au implementat pe teritoriul a 13 unităţi administrativ – teritoriale: Arad, Nădlac, Pecica, Curtici, Santana, Lipova, Ineu, Siria, Pancota, Minis, Chioroc, Păuliş, Cuvin. 

În urma implementării proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:

 • Asigurarea accesului la apă potabilă a tuturor locuitorilor din judeţul Arad;

 • Alimentarea cu apă potabilă a întregii populaţii atât din mediul urban cât şi cel rural şi reducerea pierderilor de apă pe traseu;

 • Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii apei potabile în toate aglomerările urbane şi rurale prin procese adecvate de epurare;

 • Realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă;

 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor existente de canalizare;

 • Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei alimentării cu apă prin reabilitarea instalaţiilor necorespunzătoare din punct de vedere tehnic;

 • Controlul poluării industriale şi a efectelor acesteia asupra mediului;

 • Atenuarea riscurilor asupra sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratate sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii;

 • Asigurarea potabilităţii apei din punct de vedere calitativ în limitele prevăzute de lege prin retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei;

 • Creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă ale tuturor aglomerărilor;

 • Realizarea unor structuri inovatoare şi eficiente de gestiune a apei;

 • Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în managerierea sistemelor de apă şi canalizare;

 • Reabilitarea rezervoarelor de apă şi construirea altora noi, reabilitare staţii de pompare şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile;

 • Reabilitarea conductelor de aducţiune de la staţiile de tratare a apei potabile la sistemul de distribuţie.