Supervizarea lucrarilor pentru: “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”

BENEFICIAR   

Compania De Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.

DATA INCEPERII

Martie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat in decembrie 2018

SURSA DE FINANTARE

Finantat din fondul de coeziune POS Mediu 2007-2013

VALOAREA INVESTITIILOR

121,178,876 Euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu prin imbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată asigurand serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată şi, în acelaşi timp, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor asumate de România, prin Tratatul de Aderare, cu privire la protecţia mediului. 

In urma implementarii acestui proiect, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

  • Asigurarea accesului la apa potabilă a tuturor locuitorilor din judeţul Dâmboviţa atat din mediul urban cat si cel rural, Proiectul fiind implementat pe teritoriul a 27 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Dambovita, aria de proiect cuprinzând 6 aglomerări urbane: Târgovişte, Moreni, Găeşti, Pucioasa, Titu, Fieni.

  • Alimentarea cu apa potabilă a întregii populaţii şi reducerea pierderilor de apa pe traseu;

  • Cresterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă ale tuturor aglomerărilor din proiect;

  • Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa prin procese adecvate de epurare;

  • Extinderea şi reabilitarea reţelelor existente de canalizare;

  • Achizitionarea de Echipamente noi pentru tratarea apei uzate si pentru laboratoare;

  • Reducerea intreruperilor in furnizarea serviciului.