Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea

BENEFICIAR   

S.C. APAVIL S.A. Vâlcea

DATA ÎNCEPERII

Noiembrie 2012

STATUS PROIECT   

Finalizat în Mai 2016

VALOARE INVESTIȚIILOR   

91,498,060 Euro

SURSA FINANȚĂRII

Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013)

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată prin reabilitarea generală a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea aglomerărilor Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti, Băbeni şi Bălceşti şi, în acelaşi timp, contribuind substanţial la îndeplinirea angajamentelor asumate de România, prin Tratatul de Aderare, cu privire la protecţia mediului.

În urma implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

  • Accesul populaţiei la servicii de alimentare cu apă de calitate (sub aspectul maximizării eficienţei costurilor, calităţii serviciilor, suportabilităţii);

  • Creşterea până la 100% a gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerările Râmnicu Vâlcea (inclusiv Ocnele Mari), Drăgăşani, Olăneşti, Călimăneşti, Băbeni şi Bălceşti din judeţul Vâlcea;

  • Furnizarea apei potabile la presiune adecvată şi fără întreruperi;

  • Servicii de apă şi canalizare, la tarife accesibile pentru populaţia din aria de operare a Operatorului Regional S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;

  • Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă şi diminuarea riscurilor pentru sănătatea umană determinate de descărcările de ape uzate neepurate sau epurate insuficient;

  • Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare/epurare şi minimizarea costurilor operaţionale asociate exploatării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;

  • Evacuarea în siguranţă a nămolului conform directivelor europene, privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.