Finalizarea Raportului de Mediu și consultanță tehnică de specialitate în derularea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) pentru Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

BENEFICIAR   

Agentia Nucleara si pentru deseuri radioactive

DATA INCEPERII   

Aprilie 2020

STADIU PROIECT   

Finalizat Decembrie 2020

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri proprii

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVE GENERALE

  • Gestionarea corespunzătoare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în conformitate cu practicile internaţionale;

  • Asigurarea securitatății publicului şi lucrătorilor prin menţinerea expunerilor la radiaţii sub nivelele impuse de reglementările naţionale şi să minimizeze impactul asupra mediului;

  • Dezvoltarea programelor de cercetare, dezvoltare şi demonstrare în susţinerea gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv pentru depozitarea finală.

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Identificarea şi evaluarea efectelor semnificative asupra mediului ale Strategiei Naționale şi ale alternativelor sale, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului şi determinarea obiectivelor de mediu relevante în raport cu obiectivele specifice ale planului.  

  • Stabilirea măsurilor de prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor adverse asupra mediului în vederea realizării obiectivelor de mediu relevante.

  • Consultanta tehnică de specialitate pe tot parcursul derulării procedurii de Evaluare Strategică de Mediu.

  • Organizarea și desfășurarea în condiții optime a dezbaterilor publice prevazute de legislația în vigoare.  

  • Analiza sugestiilor şi observaţiilor formulate în cursul derulării procedurii de mediu de către autorităţile implicate şi publicul interesat, și după caz, implementarea acestora  în Raportul de Mediu.

  • Obținerea Avizului de Mediu.