Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau in perioada 2014-2020

BENEFICIAR   

Compania Regionala de Apa Bacau SA

DATA INCEPERII

Aprilie 2016

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE

Este asigurata din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020 precum si din sumele prevazute a se aloca de la bugetul de stat si de la bugetele locale

VALOAREA INVESTITIILOR

[to be added]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane si rurale din judetul Bacau şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.

TADECO Consulting asigura Servicii de Asistenta Tehnica in sprijinul Companiei Regionale de Apa Bacau SA (Operatorul Regional al serviciilor de apa si apa uzata in judetul Bacau, omania) pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentelor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a apei si apei uzate in judetul Bacau, in 2014-2020,  cu scopul de a asigura respectarea cerintelor Directivei Europene 91/271/EEC privind Tratarea apei uzate urbane, a Directivei 98/83/CE privind Namolul provenit de la statiile de epurare.

 Proiectul consta in investitii pentru tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judetul Bacau in zonele urbane si rurale si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.