Ecologizarea Batalelor L16 si L17 in cadrul proiectului “Reabilitarea si amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARIE S. A. Rafinaria Vega Ploiesti, pe care sunt amplasate batalele continand gudroane acide si reziduuri petroliere”

BENEFICIAR   

ROMPETROL RAFINARE S.A.

DATA INCEPERII   

Octombrie 2019

STADIU PROIECT   

Finalizat

SURSA DE FINANTARE   

Finanţat din buget propriu

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Reducerea continuă a impactului activităţilor şi operaţiunilor Rompetrol Rafinare asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii comunităţilor locale şi alinierea la cele mai exigente prevederi din legislația națională și europeană în domeniu.

Proiectul de ecologizare a batalelor istorice din cadrul rafinăriei Vega este un proiect complex și unul din cele mai ample proiecte de mediu realizate în România.

Realizarea proiectului presupune selectarea atentă și responsabilă a tehnologiilor disponibile, luarea celor mai riguroase măsuri de siguranță, precum și conlucrarea permanentă cu autoritățile de mediu competente. Soluția tehnologică aleasă implică două direcții principale: tratarea gudroanelor și transformarea acestora într-un deșeu solid care va fi depozitat on site, fără pericol pentru sănătate și mediu, precum și valorificarea volumelor în exces, după tratare, prin coincinerare în unități autorizate (fabrici de ciment). In urma implementarii proiectului zona poluată va fi ecologizată și înverzită. 

In calitate de Consultant, TADECO este responsabil cu Controlul si supervizarea tehnica prin diriginti de santier de specialitate in vederea asigurarii conformitatii lucrarilor cu caietul de sarcini si cu documentatiile tehnice aferente contractului de executie de lucrari de reabilitare a batalelor 16  si 17 conform legii 10/1995.