Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman”

BENEFICIAR   

S.C. Apa Serv S.A.

DATA ÎNCEPERII

Ianuarie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat în Iunie 2014

SURSA DE FINANȚARE

Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013)

VALOAREA INVESTIȚIILOR

122.004.342 Euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată în 5 localităţi din judeţul Teleorman, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

În urma implementării proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:

  • Reducerea riscurilor de sănătate asociate lipsei de apă potabilă şi descărcările de apă uzată netratate sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii;

  • Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în managerierea sistemelor de apă şi canalizare; 

  • Reducerea pierderilor de apă;

  • Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările din judeţul Teleorman;

  • Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei alimentării cu apă prin reabilitarea instalaţiilor necorespunzatoate din punct de vedere tehnic;

  • Reabilitarea rezervoarelor de apă şi construirea altora noi, reabilitare  staţii de pompare, de hidrofor şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile;

  • Reabilitarea conductelor de aducţiune de la staţiile de tratare a apei potabile la sistemul de distribuţie;

  • Evacuarea sigură a nămolului conform legislaţiei europene privind protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul rezultat de la staţiile de epurare a apei uzate.