Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman”

BENEFICIAR   

S.C. Apa Serv S.A.

DATA INCEPERII

Ianuarie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat in iunie 2014

SURSA DE FINANTARE

 Finantat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013)

VALOAREA INVESTITIILOR

122.004.342 Euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată din judetul Teleorman,  prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 

In urma implementarii proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate:

  • Reducerea riscurilor de sanatate asociat lipsei de apa potabila si  descarcarile de apa uzata netratate sau tratata insuficient, precum si eliminarea riscurilor de inundatii;

  • Realizarea de economii in ceea ce priveste costurile operationale implicate in managerierea sistemelor de apa si canalizare; 

  • Reducerea pierderilor de apa;

  • Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările din judetul Teleorman;

  • Imbunatatirea calitatii si sigurantei alimentarii cu apa prin reabilitarea instalatiilor necorespunzatoate din punct de vedere tehnic;

  • Reabilitarea rezervoarelor de apa si construirea altora noi, reabilitare  statii de pompare, de hidrofor si reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile;

  • Reabilitarea conductelor de aductiune de la statiile de tratare a apei potabile la sistemul de distributie;

  • Evacuarea sigura a namolului conform legislatiei europene privind protectia de mediu a solurilor atunci cand se utilizeaza in agricultura namol din apa uzata.