Servicii de Supervizare pentru „Reabilitarea şi Modernizarea Staţiei de Epurare Bucureşti” (EUROPEAID/120608/D/W/RO/ISPA/2004/RO/16/P/PE/003-03 – GLINA)

BENEFICIAR   

Primăria Municipiului București

DATA INCEPERII   

Decembrie 2006

STADIU PROIECT   

Finalizat in iunie 2011

SURSA DE FINANTARE   

Finanţat atât din fondurile nerambursabile (ISPA) cât şi din împrumuturi  obţinute de la BEI şi BERD

VALOAREA INVESTITIILOR   

108.300.000 Euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Combaterea poluarii si refacerea mediului inconjurator, dezvoltarea infrastructurii de mediu locale si atingerea standardelor Uniunii Europene in privinta calitatii apelor uzate, contribuind in mare masura la dezvoltarea durabila a comunitatii prin Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucureşti.

In urma implementarii proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 • Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în Bucureşti, rezultatul final constituindu-l punerea în funcţiune a staţiei de epurare a apelor uzate din Bucureşti în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în domeniu.

 • Eliminarea impactul negativ major al apelor uzate municipale deversate direct in raul Dambovita si reducerea poluării puternice şi a mirosului neplăcut al apei şi îmbunătăţirea calităţii apei potabile furnizate populaţiei Municipiului Bucureşti

 • Epurarea a jumătate din debitele provenite din oraş;

 • Dezvoltarea infrastructurii de mediu locale si atingerea standardelor Uniunii Europene in privinta calitatii apelor uzate, contribuind in mare masura la dezvoltarea durabila a comunitatii;

 • Reabilitarea şi completarea liniei de apă existente;

 • Reabilitarea şi completarea liniei de nămol;

 • Realizarea unor bazine de stocare a debitelor pluviale excedentare;

 • Demolarea tuturor construcţiilor aflate în stare avansată de uzură şi degradare;

 • Realizarea unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Glina (satele Căţelu, Manolache şi Glina).

Proiectul a cuprins următoarele lucrări de investiţii:

 • Reabilitarea Statiei de Epurare a Apei Uzate a Municipiului Bucuresti

 • Reabilitarea şi completarea liniei de apă existente

 • Reabilitarea şi completarea liniei de nămol, in care epurarea secundara este bazata pe un proces tehnologic cu namol activ recirculat, completat de indepartarea fosforului biologic si denitrificare obtinute prin hidroliza namolului recirculat in conditii anaerobe

 • Realizarea unor bazine de stocare a debitelor pluviale excedentare

 • Desfiinţarea tuturor construcţiilor aflate în stare avansată de uzură şi degradare

 • Realizarea unui sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Glina (satele Catelu, Manolache si Glina)

 • Reabilitarea a 2 bazine decantoare, 8 bazine pentru apele pluviale

 • Reabilitarea constructiilor din beton armat si beton precomprimat –  8 bazine de decantare primara, 6 bazine de aerare.