Servicii de Supervizare pentru „Reabilitarea şi Modernizarea Staţiei de Epurare Bucureşti” (EUROPEAID/120608/D/W/RO/ISPA/2004/RO/16/P/PE/003-03 – GLINA)

BENEFICIAR   

Primăria Municipiului București

DATA ÎNCEPERII   

Decembrie 2006

STADIU PROIECT   

Finalizat în iunie 2011

SURSA DE FINANȚARE   

Finanțat atât din fondurile nerambursabile (ISPA) cât şi din împrumuturi obţinute de la BEI şi BERD

VALOAREA INVESTIȚIILOR   

108.300.000 Euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Combaterea poluării şi refacerea mediului înconjurător, dezvoltarea infrastructurii de mediu locale şi atingerea standardelor Uniunii Europene în privinţa calităţii apelor uzate, contribuind în mare măsură la dezvoltarea durabilă a comunităţii prin Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucureşti.

Proiectul a cuprins următoarele lucrări de investiţii:

 • Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apei Uzate a Municipiului Bucureşti;

 • Reabilitarea şi completarea liniei de apă existente;

 • Reabilitarea şi completarea liniei de nămol, în care epurarea secundară este bazată pe un proces tehnologic cu nămol activ recirculat, completat de îndepărtarea fosforului biologic şi denitrificare obţinute prin hidroliza nămolului recirculat în condiţii anaerobe;

 • Realizarea unor bazine de stocare a debitelor pluviale excedentare;

 • Desfiinţarea tuturor construcţiilor aflate în stare avansată de uzură şi degradare;

 • Realizarea unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comună Glina (satele Catelu, Manolache şi Glina);

 • Reabilitarea a 2 bazine decantoare, 8 bazine pentru apele pluviale;

 • Reabilitarea construcţiilor din beton armat şi beton precomprimat –  8 bazine de decantare primară, 6 bazine de aerare.

În urma implementării proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:

 • Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în Bucureşti, rezultatul final constituindu-l punerea în funcţiune a staţiei de epurare a apelor uzate din Bucureşti în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în domeniu;

 • Eliminarea impactul negativ major al apelor uzate municipale deversate direct în râul Dâmboviţa şi reducerea poluării puternice şi a mirosului neplăcut al apei şi îmbunătăţirea calităţii apei potabile furnizate populaţiei Municipiului Bucureşti;

 • Epurarea a  jumătate din debitele provenite din oraş;

 • Dezvoltarea infrastructurii de mediu locale şi atingerea standardelor Uniunii Europene în privinţa calităţii apelor uzate, contribuind în mare măsură la dezvoltarea durabilă a comunităţii;

 • Reabilitarea şi completarea liniei de apă existente;

 • Reabilitarea şi completarea liniei de nămol;

 • Realizarea unor bazine de stocare a debitelor pluviale excedentare;

 • Demolarea tuturor construcţiilor aflate în stare avansată de uzură şi degradare;

 • Realizarea unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Glina (satele Căţelu, Manolache şi Glina).