Servicii de supervizare a lucrarilor Proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Jud. Teleorman”

BENEFICIAR   

S.C. Apa Serv S.A.

DATA  INCEPERII

Aprilie 2018

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA FINANTARE

Finantat din fonduri proprii

VALOAREA INVESTITIILOR

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Imbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată in beneficiul mediului si al populatiei din judetul Teleorman,  prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane si rurale si indeplinirea obligatiior de conformare stabilite prin Tratatul de Aderare si obiectivele POS Mediu, Axa prioritara 1.

Tadeco asigura servicii de asistență tehnică  operatorului Regional SC APA SERV SA pentru implementarea proiectului constând în supervizarea lucrărilor de tip proiectare si proiectare si executie conform legislatiei naționale in constructii. 

Serviciile oferite de TADECO Consulting includ:

  • Dezvoltarea procedurilor de implementare a Beneficiarului, inclusiv procedurile de supraveghere și procedurile de control al calității.

  • Supervizarea execuţiei lucrărilor propuse prin Proiect, astfel încât acestea să se finalizeze cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de timp, în conformitate cu Decizia de Finanţare şi cu respectarea condiţiilor din Contractul de Finanţare.