Servicii de supervizare a lucrărilor Proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în județul Teleorman”

BENEFICIAR   

S.C. Apa Serv S.A.

DATA  ÎNCEPERII

Aprilie 2018

STADIU PROIECT

În curs de implementare

SURSA FINANȚARE

Fonduri proprii

VALOAREA INVESTIȚIILOR

1.715.784.84 lei cu TVA

OBIECTIVUL GENERAL 

Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în beneficiul mediului şi al populaţiei din judeţul Teleorman, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi rurale şi îndeplinirea obligatiior de conformare stabilite prin Tratatul de Aderare şi obiectivele POS Mediu, Axa prioritară 1.

Tadeco asigură servicii de asistență tehnică operatorului Regional S.C. APA SERV S.A. pentru implementarea proiectului constând în supervizarea lucrărilor de tip proiectare şi proiectare şi execuţie conform legislaţiei naționale în construcţii. 

Serviciile oferite de TADECO Consulting includ:

  • Dezvoltarea procedurilor de implementare a Beneficiarului, inclusiv procedurile de supraveghere și procedurile de control al calității.

  • Supervizarea execuţiei lucrărilor propuse prin Proiect, astfel încât acestea să se finalizeze cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de timp, în conformitate cu Decizia de Finanţare şi cu respectarea condiţiilor din Contractul de Finanţare.