Asistenta tehnica pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de construcţii si realizarea campaniei de constientizare in cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Dolj”

BENEFICIAR   

Consiliul Judeţean Dolj

DATA INCEPERII

Noiembrie 2013

STADIU PROIECT

Finalizat Septembrie 2020

SURSA DE FINANTARE

Finantat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013)

VALOAREA INVESTITIILOR

18.627.269.92 EURO

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor  în judetul Dolj  care sa imbunatateasca atât calitatea vietii cât  şi pe cea a mediului din judetul  Dolj, sa corespunda din punct de vedere al protectiei mediului cu cerintele legislatiei romane şi europene, sa fie eficient, economic şi suportabil de catre populatie.

In urma implementarii proiectului au fost atinse urmatoarele obiective:

  • Implementarea colectarii la nivelul intregului judeţ prin achizitionarea de containere, pubele şi mijloace de transport ce asigura un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100 % atât în mediul urban, cât  şi în mediul rural; 

  • Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate prin colectarea separata a deşeurilor reciclabile, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural şi construirea de facilităţi pentru recuperarea deşeurilor de ambalaje;

  • Reducerea costurilor de transport al deşeurilor;

  • Asigurarea unei capacităţi de depozitare eficientă din punct de vedere ecologic;

  • Inchiderea depozitelor municipale neconforme situate în Calafat, Filiaşi, Segarcea si Minimizarea impactului depozitelor urbane neconforme asupra mediului;

  • Construirea  unei statii de sortare cu o capacitate de  44.000 t/an şi a  două staţii de compostare Craiova, Calafat;

  • Construirea a 4 statii de transfer:  Bailesti, Calafat, Dobresti si Filiaşi;

  • Optimizarea resurselor şi a managementului deşeurilor la nivel judeţean şi îmbunătăţirea standardelor serviciilor de salubritate;

  • Asigurarea de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile, pentru a atinge ţintele de deviere de la depozitare a deşeurilor biodegradabile;