Servicii de consultanță și proiectare pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentației tehnice privind proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Galați” 

BENEFICIAR   

Consiliul judetean Galati

DATA INCEPERII   

 Ianuarie 2013

STADIU PROIECT   

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri Europene

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Galați, prin realizarea unui sistem durabil de gestionare al deşeurilor municipale conform cu cerințele legislative naționale și europene din sector, cu prevederile pachetului economiei circulare  și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, in contextul Axei Prioritare 3 POIM/ Obiectiv Specific 3.1

In urma implementarii proiectului au fost realizate pana in prezent urmatoarele investitii:

  • Centrul de Management Integrat al Deseurilor Valea Marului constand din: 1 Depozit Conform cu o capacitate de 130.650 tone/an (1.100.000 m3) inclusiv statie de tratare a levigatului prin osmoza inversa si 1 Statie de Sortare cu o capacitate de 7.735 tone/an.

  • Centrul de management al deserilor Galati, constand din: 1 statie de transfer cu o capacitate de 35.118 tone/an şi 1 statie de tratare mecano-biologică cu o capacitate de 118.000 tone/an

  • Centrul de management al deseurilor Tecuci si Tg Bujor constand din: 1 statie  de transfer cu o capacitate de 9.800 tone/an, 1 Statie de transfer  cu o capacitate de 22.800 tone/an, 1 Statie de Compostare cu o capacitate de 630 tone/an precum si închiderea depozitului neconform de la Tecuci cu o capacitate totala de 720.000 m3 (echivalent 720.000 tone) si o suprafata de 16,5 ha

  • Un contract furnizare vehicule de colectare şi transport deşeuri 

  • Un contract furnizare recipienţi deşeuri (pubele, containere si igloo-uri)

  • Un contract de servicii de asistenţă tehnică, supervizare lucrari şi campanii de informare