Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023

BENEFICIAR   

Consiliul Judeţean Bacău

DATA INCEPERII   

Decembrie 2020

STADIU PROIECT   

In curs de implementare  

SURSA DE FINANTARE   

Fonduri europene

VALOAREA INVESTITIILOR   

[…]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

REZULTATE PROIECT

  • Elaborarea Studiului privind determinarea compoziției deșeurilor menajere similare și  din piețe și elaborarea Studiului privind estimarea potențialului de colectare a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Bacău

  • Elaborarea Studiului de fezabilitate a studiilor suport si a documentelor Necesare Studiului de Fezabilitate

  • Elaborarea Cererii de finanțare si a documentelor suport pentru cererea de finanțare

  • Elaborarea documentaţiilor de atribuire şi sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfăşurare a licitaţiilor

  • Organizarea seminariilor in vederea informarii cu privire la propunerile proiectului