Prestare serviciilor de “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in municipiul Onesti in perioada 2014-2020”

BENEFICIAR   

S.C. Raja S.A. Constanta

DATA INCEPERII

Martie 2018

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE   

Este asigurata din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020 precum si din sumele prevazute a se aloca de la bugetul de stat si de la bugetele locale

VALOAREA INVESTITIILOR

[to be added]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei deservite de Operatorul Regional RAJA Constanta.

In cadrul acestui proiect TADECO Consulting  asigura servicii de asistență tehnică pentru sprijinirea  Operatorului regional de servicii de apă și apă uzată în Municipiul Onesti, SC Raja S.A. Constanta, in vederea pregătirea cererii de finanțare și a documentelor de licitație pentru proiectul regional de dezvoltare a apei și apelor uzate din municipiul Onesti în 2014-2020, cu scopul în primul rând pentru asigurarea conformității cu cerințele Directivei 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane a UE, a Directivei 98/83 / CE privind apa potabilă și a Directivei 86/278 / CEE a nămolului provenit de la statiile de epurare. 

Proiectul consta in investitii pentru tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru municipiul Onesti in zonele urbane si rurale si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.