Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a Documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Oneşti în perioada 2014-2020″

BENEFICIAR   

S.C. Raja S.A. Constanța

DATA ÎNCEPERII

Martie 2018

STADIU PROIECT

În curs de implementare

SURSA DE FINANȚARE   

Este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020 precum şi din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat şi de la bugetele locale

VALOAREA INVESTIȚIILOR

Costul investiției în proiect este de 49.685.427 Euro

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI DE INVESTIȚII 

Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei deservite de Operatorul Regional RAJA Constanţa.

Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru municipiul Oneşti în zonele urbane şi rurale şi care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetăţenilor din aceste zone şi conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

În cadrul acestui proiect TADECO Consulting asigură servicii de asistență tehnică pentru sprijinirea  Operatorului regional de servicii de apă și apă uzată în Municipiul Oneşti, SC Raja S.A. Constanţa, în vederea pregătirii cererii de finanțare și a documentelor de licitație pentru proiectul regional de dezvoltare a apei și apelor uzate din municipiul Oneşti în 2014-2020, cu scopul asigurării conformității cu cerințele Directivei 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane a UE, a Directivei 98/83 / CE privind apă potabilă și a Directivei 86/278 / CEE a nămolului provenit de la staţiile de epurare.