Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020

BENEFICIAR   

S.C. NOVA APASERV S.A

DATA ÎNCEPERII

Martie 2020

STADIU PROIECT   

În curs de implementare

SURSA DE FINANȚARE

Este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020 precum şi din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.

VALOAREA INVESTIȚIILOR

14.862.206,56 cu TVA inclus

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi rurale din judeţul Botoşani şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.

Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judeţul Botoşani în zonele urbane şi rurale şi care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetăţenilor din aceste zone şi conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

În cadrul acestui proiect TADECO Consulting  asigură servicii de asistență tehnică pentru sprijinirea  Operatorului regional de servicii de apă și apă uzată în județul Botoşani, S.C. NOVA APASERV S.A., în vederea pregătirea cererii de finanțare și a documentelor de licitație pentru proiectul regional de dezvoltare a apei și apelor uzate din județul Botoşani în 2014-2020, cu scopul în primul rând pentru asigurarea conformității cu cerințele Directivei 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane a UE, a Directivei 98/83 / CE privind apă potabilă și a Directivei 86/278 / CEE a nămolului provenit de la staţiile de epurare.