Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020

BENEFICIAR   

S.C. AQUACARAS S.A.

DATA INCEPERII

Iunie 2020

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE

Este asigurata din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020 precum si din sumele prevazute a se aloca de la bugetul de stat si de la bugetele locale.

VALOAREA INVESTITIILOR

[to be added]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Obiectivul general al proiectului de investiții este creșterea si imbunatatirea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației deservite de Operatorul Regional S.C. AQUACARAS S.A., precum și a nivelului de colectare și epurare a apelor uzate menajere şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.

In cadrul acestui proiect TADECO Consulting  asigura servicii de asistență tehnică pentru sprijinirea Operatorului regional de servicii de apă și apă uzată în județul Caras Severin, SC AQUACARAS S.A., in vederea pregătirea cererii de finanțare și a documentelor de licitație pentru proiectul regional de dezvoltare a apei și apelor uzate din județul Caras Severin în 2014-2020, cu scopul în primul rând pentru asigurarea conformității cu cerințele Directivei 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane a UE, a Directivei 98/83 / CE privind apa potabilă și a Directivei 86/278 / CEE a nămolului provenit de la statiile de epurare. 

Proiectul consta in investitii pentru tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judetul Caras Severin in zonele urbane si rurale si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.