Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020

BENEFICIAR   

S.C. AQUACARAŞ  S.A. Operatorul Regional al serviciilor de apă și apă uzată din județul Caraş -Severin.

Pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru un proiect major cu o valoare totală a investiţiilor s-a realizat în doar 30 luni în perioada Iunie 2020 – Decembrie 2022, fiind implicaţi peste 40 de experţi tehnici, proiectanţi, experţi financiar şi instituţional.

DATA INCEPERII

Iunie 2020

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ/FONDUL DE COEZIUNE

În cadrul acestui proiect, echipa TADECO Consulting a sprijinit Operatorul Regional în realizarea documentelor necesare întocmirii cererii de finanțare şi obţinerea fondurilor necesare pentru implementarea proiectului precum și la întocmirea documentaţiilor de licitație pentru acest Proiect. 

SCOPUL PROIECTULUI REGIONAL

Asigurarea în condiţii de calitate a apei conform Directivei 98/83/CE pentru o populaţie de 14.450 locuitori şi dezvoltarea de sisteme de apă uzată care să asigure condiţii de colectare/ descărcare conform Directivei 91-271/ CE pentru o populaţie de 8.289 locuitori echivalenţi. 

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Obiectivul general al proiectului de investiții este creșterea si imbunatatirea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației deservite de Operatorul Regional S.C. AQUACARAS S.A., precum și a nivelului de colectare și epurare a apelor uzate menajere şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.

In cadrul acestui proiect TADECO Consulting  asigura servicii de asistență tehnică pentru sprijinirea Operatorului regional de servicii de apă și apă uzată în județul Caras Severin, SC AQUACARAS S.A., in vederea pregătirea cererii de finanțare și a documentelor de licitație pentru proiectul regional de dezvoltare a apei și apelor uzate din județul Caras Severin în 2014-2020, cu scopul în primul rând pentru asigurarea conformității cu cerințele Directivei 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane a UE, a Directivei 98/83 / CE privind apa potabilă și a Directivei 86/278 / CEE a nămolului provenit de la statiile de epurare. 

Proiectul consta in investitii pentru tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judetul Caras Severin in zonele urbane si rurale si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Investiţiile care se vor derula prin proiect includ modernizarea şi extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare de care vor beneficia locuitorii din oraşele: Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Oraviţa, Moldova Noua, Oţelu Roşu, Anina, Băile Herculane şi din 5 comune: Grădinari, Ticvaniu Mare, Mehadia, Teregova, Topleţ.

Lucrările de investiţii vizează atât modernizarea reţelelor vechi cât şi realizarea unor conducte noi de aducţiune şi sisteme de captare, precum şi investiţii în staţii de tratare şi de pompare a apei.

În sectorul de apă investiţiile din proiect în valoare de 96.207.330 euro cuprind:

 • Captare nouă: alcătuită din 9 foraje de medie adâncime;

 • Conducte de aducţiune: 59,857 km;

 • Staţii de tratare: 8 buc din care 1 buc reprezintă reabilitare şi extindere staţie de clorinare, 6 buc reprezintă staţii noi de clorinare şi 1 buc reprezintă staţie de tratare eliminare fier şi mangan;

 • Rezervoare de înmagazinare: 9 buc din care 5 buc reprezintă reabilitare rezervoare şi 4 buc reprezintă rezervoare noi;

 • Staţii de pompare apă potabilă: 26 buc din care 2 buc reprezintă reabilitare şi 24 buc reprezintă staţii de pompare noi;

 • Reţele de distribuţie: 211,941 km din care 105,821 km reprezintă reabilitare conducte şi 106,120 km reprezintă extindere conducte;

 • Branşamente de apă pentru consumatori: 10.317 buc. 

În sectorul de apă uzată investiţiile din proiect în valoare de 74.598.580 euro cuprind:

 • Reţele de canalizare: 109,569 km din care 53,951 km reprezintă reabilitare conducte şi 55,618 reprezintă extindere conducte;

 • Racorduri la canalizare pentru utilizatori: 6.111 buc;

 • Colectoare noi de canalizare: 7,818 km;

 • Staţii de pompare apă uzată: 47 buc;

 • Conducte de refulare: 19,251 km;

 • Instalaţie de uscare a nămolului din SEAU Reşiţa: 1 buc.