Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Covasna

BENEFICIAR   

Gospodarie Comunala S.A.

DATA INCEPERII

Iunie 2019

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA DE FINANTARE   

Este asigurata din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020 precum si din sumele prevazute a se aloca de la bugetul de stat si de la bugetele locale

VALOAREA INVESTITIILOR

[to be added]

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane si rurale din judetulCovasna şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.

In cadrul acestui proiect TADECO Consulting  asigura servicii de asistență tehnică pentru sprijinirea  Operatorului regional de servicii de apă și apă uzată în județul Covasna, S.C. Gospodarie Comunala S.A, in vederea pregătirii cererii de finanțare și a documentelor de licitație pentru proiectul regional de dezvoltare a apei și apelor uzate din județul Covasna în 2014-2020, cu scopul în primul rând pentru asigurarea conformității cu cerințele Directivei 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane a UE, a Directivei 98/83 / CE privind apa potabilă și a Directivei 86/278 / CEE a nămolului provenit de la statiile de epurare. 

Proiectul consta in investitii pentru tratarea si distributia apei si colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judetul Covasna in zonele urbane si rurale si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.