Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din jud.Dâmboviţa în perioada 2014-2020”

BENEFICIAR   

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița

DATA ÎNCEPERII

Iunie 2018

STADIU PROIECT

În curs de implementare

SURSA DE FINANȚARE

Este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020 precum şi din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat şi de la bugetele locale

VALOAREA INVESTIȚIILOR

 aprox. 250.000.000 Euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi rurale din judeţul Dâmboviţa şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.

Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru judeţul Dâmboviţa în zonele urbane şi rurale şi care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetăţenilor din aceste zone şi conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

În cadrul acestui proiect TADECO Consulting  asigură servicii de asistență tehnică pentru sprijinirea  Operatorului regional de servicii de apă și apă uzată în Judeţul Dâmboviţa, Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa, în vederea pregătirii cererii de finanțare și a documentelor de licitație pentru Proiectul regional de dezvoltare a apei și apelor uzate din judeţul Dâmboviţa în 2014-2020, cu scopul asigurării conformității cu cerințele Directivei 91/271 / CEE privind tratarea apelor uzate urbane a UE, a Directivei 98/83 / CE privind apă potabilă și a Directivei 86/278 / CEE a nămolului provenit de la staţiile de epurare.